Ulviye Kır İHO Tübitak 4007 Bilim Şenliği

Ulviye Kır İHO Tübitak 4007 Bilim Şenliği

Proje Hakkında
Kurum ve Kurum 2 işbirliğiyle yürütülen “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri” projesi olup amaç, bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir.

Atölye Çalışmaları
Çeşitli bilim dallarından oluşan 60 atölye, 4 gösteri bulunmaktadır. Atölyeler öğretmenlerin liderliğinde yürütülecek olup etkinlikler 3 gün boyunca devam edecektir.

Ödüllü Yarışma
TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği kapsamında Türkiye’nin en büyük STEM proje yarışması gerçekleşecektir. Yarışma 3 kategoriden oluşup ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki katılımcılara açıktır.

19-20-21 TARİH 2018