Uluslararsı Eğitimde Araştırma Kongresi

Değerli Eğitim Araştırmacıları,
Eğitim alanındaki temel sorunların nitelikli araştırmalarla ele alınıcağı ULEAD 2013 Yıllık Kongresi’nde Eğitim Araştırmalarına yönelik farklı felsefi bakış açıları getirilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle 31 Mayıs -2 Haziran 2013 tarihleri arasında ülkemizin ve dünyanın en güzel doğa harikasının yer aldığı Ürgüp’te Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği’nin(ULEAD) birlikte ilkini gerçekleştireceği Uluslararsı Eğitimde Araştırma Kongresinin (ICRE) başlığı “Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities” olarak belirlenmiştir. Eğitim alanında yapılan araştırmalar çoğunlukla kuramsal ve uygulamanın birlikte ele alındığı araştırmalar olmalıdır. Bu nedenle de kuram ile uygulama arasındaki boşluğun giderilmesi gerekmektedir.
Araştırmaların amacı toplumun öncelikli sorunlarına çözüm aramak, mevcut durumu iyileştirmek için yenilikler geliştirmek ve sonuç olarak bunları kamu yararına dönüştürmektir. Bu amaçla ülkemizde TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Müdürlüğü de toplumda bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamaya, eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına ve ülke geneline yayılmasına yönelik ulusal ve uluslararası eğitim araştırmaları yapmaktadır. Yine eğitim araştırmalarına katkı veren sivil toplum kuruluşları da bu hedefler doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Ülkemizde bu yıl uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim modellerinin artılarını eksilerini, çokça tartışılan öğretmen yetiştirme stratejisini ve Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı yeni öğretmen yetiştirme stratejisini, toplumumuzda ve yine dünyanın birçok yerinde çocuğa ve kadına uygulanan şiddetin önlenmesine yönelik eğitim araştırmalarını, ateş topuna dönen dünyamızda ihtiyaç duyduğumuz barış, sevgi ve demokrasi eğitimini, kaybolan değerleri kazanma ve var olan değerleri korumak amacıyla gerçekleştirilen değerler eğitimini, erken çocukluk eğitimini, hızla gelişen teknolojinin eğitimimize yansımalarını, felsefi hedeflerini oluşturamadığımız yapboz tahtasına dönen yabancı dil eğitim programlarımızı ve yabancı dil eğitim sorunlarımızı, kültürlerarası eğitim konusunu ve ölçme-değerlendirme sistemimizi siz araştırmacılarımızla tüm boyutlarıyla ve paydaşların katılımı ile ele almak üzere sizleri davet ediyoruz.
Bu kongre kapsamında genç araştırmacılara da bir günlük çalıştay düzenlenecektir. Program için hazırlıklar tamamlandığında duyuru yapılacaktır. Kongrede ele alınacak eğitim araştırmaları aşağıdaki konuları içermektedir:
Kongrede ele alınacak araştırma konular şunlardır:
4+4+4 Eğitim-Öğretim Sistemi
Öğretmen Yetiştirme Stratejileri
Yüksek Öğretim Çalışmaları
Fen Eğitimi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eğitimi
Barış Eğitimi
Demokrasi Eğitimi
Eğitim Teknolojisi ve Uzaktan Eğitim
Okul Öncesi/Erken Çocukluk Eğitimi
Kültürlerarası Eğitim
Yabancı Dil Eğitimi
Ölçme ve Değerlendirme
Değerler Eğitimi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Sağlık Eğitimi
Özel Eğitim
Spor Eğitimi
Edebiyat Eğitimi
Din Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Katılımınızı ve katkılarınızı bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Dinçay Köksal
Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ

ULEAD Başkanı
Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin