ULUSLARARSI EĞİTİM FORUMU

Değerli Katılımcılar,

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk’ün ve eğitime gönül vermiş kadroların öncülüğünde kurulan Türk Eğitim Derneği, toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle daha iyi bir gelecek yaratmanın, eğitimin her alanında yenilikçi bir anlayışla ve yenilikçi uygulamalarla gerçekleştirilebileceği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitimdeki küresel dönüşüme katkı sağlamak misyonuyla kurulmuş Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri, bu amaçla 25 yıldır teknolojinin eğitimin her alanında kullanımı ile ilgili modeller yaratmakta, ürün ve hizmetlerini dünyanın birçok ülkesine sunmaktadır.

Bu doğrultuda 30 Nisan – 1 Mayıs 2011 tarihleri arasında TED Ankara Koleji İncek Kampusu‘nda düzenleyeceğimiz “Eğitimde İnovasyon” konulu Uluslararası Eğitim Forumu‘nda sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla…

İÇERİK

Eğitimde yenilik fikirlerinin ve yenilikçi uygulamaların paylaşılacağı TED Uluslararası Eğitim Forumu II: “Eğitimde İnovasyon”, yurt içinden ve yurt dışından, konusunda uzman eğitimci/konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek ve aşağıdaki soruların yanıtları tartışılacaktır:

Gelecek için Eğitim Programları ve Politikaları
Ekonomik olarak rekabetçi, toplumsal olarak duyarlı bir gelecek için hangi beceriler ve değerlerin kazandırılması önemlidir? Beceriler ve değerlerin etkili ve beyin temelli bir anlayışla kazandırılması süreci ile teknolojinin entegre edilmesi nasıl sağlanabilir?

Geleceğin Okulları ve Geleceğin Sınıfları
21. yüzyılı şekillendirecek bir eğitim için okullar ve sınıflar nasıl düzenlenmelidir? Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmesi için motivasyon oluşturacak öğrenme ortamları nasıl geliştirilebilir?

Hesap Verebilirlik ve Ölçümlemeler
Eğitim sistem ve teknolojilerinde yeniliklerin eğitsel değeri nasıl ölçülebilir, başarılı olanlar nasıl yaygınlaştırılır ve daha genel olarak, eğitsel kazanımların performans temelli ölçülebilmesi için yenilikçi teknik ve yaklaşımlar neler olabilir?

Gelecek için Politika ve Perspektifler
Türk Eğitim Sisteminin bölgesel ve küresel ölçekte bir rekabet gücü yaratabilmesi için gelecek 10-20 yıllık bir perspektifte eğitimde neler yapılabilir?