ULUSLARARASI EKOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU

VI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

17-20 Kasım,2011

Antalya

VI. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ankara Alexander von Humboldt Bursiyerleri Derneği tarafından 17-20 Kasım 2011 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenecektir.

Bu bilimsel toplantıda Alexander von Humboldt Vakfı Genel Merkezi; Çevre ve Orman Bakanlığı; Akdeniz ve Hacettepe Üniversiteleri (ayrıca muhtemelen TÜBİTAK)’nin katkıları söz konusu olacaktır.

 Sempozyum dili İngilizce olup, eş zamanlı olarak Türkçe’ye çeviri yapılacaktır.

Bilindiği gibi şu anda Avrupa Birliği Müktesabatında Türkiye “Çevre” dosyasının hazırlığını sürdürmektedir. Bu durum yapacağımız bu bilimsel toplantının, önemini daha da artırmaktadır.

Sempozyumda ele alınacak ana başlıklar

 • Çevre Eğitimi
 • Çevre Hukuku ve Felsefesi
 • Ekosistemlerdeki kimyasal ve fiziksel kirlenme ve alınacak önlemler
 • Turizm ve çevre
 • Alternatif ve Çevre dostu enerji
 • Biyolojik çeşitlilik
 • Çevre ve yerleşim
 • Ekoloji ve ekonomi ikilemi
 • Enerji ve çevre
 • Sağlık,Beslenme ve Çevre
 • Sanat ve Çevre
 • Çevre ile ilgili diğer konular

Ayrıntılı Bilgi için

Sempozyum sekreteri

Dr Tamer Albayrak

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Fen -Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü,Burdur-Türiye

[email protected]

[email protected]