Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi

KONGRE ÇERÇEVESİ
Üniversitelerin tarihi içerisinde din öğretiminin çok merkezli bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir. Günümüz koşullarında din eğitimi ve öğretiminin üniversitedeki varlığı, dinî-dünyevi bilgi ayrımının sancıları dâhil olmak üzere, dinî hayatın değişimlerinin ve dinamiklerinin tesiri altındadır. Yüksek din öğretimi kurumları, gelenek ile modern arasındaki değişim hattında dinî bilgiyi taşıyıp üretmesi bakımından topluma yön veren kurumlar olduğu gibi toplumun din tasavvuru da bu kurumların hedeflerini, programlarını, fonksiyonunu değiştirmektedir.

Türkiye’deki yüksek din öğretimi son yıllarda oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Fakültelerin, öğrenci ve öğretim üyelerinin sayısındaki artış; farklı isimler altında farklı program arayışları; bu kurumlardaki felsefe öğretimi üzerinden eğitim programı tartışmaları; istihdam odaklı eğitim programı geliştirme çalışmaları ve kalite standartlarının oluşturulmasına yönelik arayışlar bunlar arasında sayılabilir. Bu tartışmalardan verimli bir netice alabilmek için tepkiselliği veya mevcudu koruma refleksini bir kenara bırakarak yol almak gerekir. Yüksek din öğretimi üzerine düşünmek; Türkiye’nin ve diğer Müslüman toplumların tarihî tecrübeleri, bugünkü durumları ve gelecekleri yanında dünyanın genel gidişatını da hesaba katan bir durum değerlendirmesi yapmak ve bunun ötesine geçen fikri açılımlar aramak manasına gelecektir.

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, muhtelif ülkelerden katılımcılar eşliğinde çok sesli bir müzakere ortamı oluşturmak, ilahiyat eğitimi sahasındaki meseleleri tespit etmek ve değerlendirmek, tecrübe paylaşımı ve işbirliği imkânlarını gözden geçirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Yüksek din öğretiminin geçirdiği tarihsel, kurumsal ve kuramsal serüven bağlamında aşağıdaki konular dâhilinde kongreye bildiri başvuruları beklenmektedir.

KONULAR

Tarihsel perspektiften Yüksek Din Öğretimi Kurumları
Yüksek din öğretimi kurumlarının tarihsel gelişimi
Medrese ile yüksek din öğretimi kurumlarının mukayesesi

Yüksek Din Öğretimi Kurumlarında Mevcut Durumun Tespiti ve Analizi
Yetiştirdiği insan modeli
Ortaya koyduğu din anlayışı
Ortaya koyduğu ilim anlayışı
Devlet-din ilişkisi bağlamında yüksek din öğretimi kurumları
Diyanet teşkilatı ile ilişkiler
Yüksek din öğretimi kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişkiler
Öğrenci profili
Öğretim üyesi profili
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin yüksek din öğretimine ilişkin görüşleri
İlahiyat fakültesi akademisyenlerinin yüksek din öğretimine ilişkin görüşleri

Kalite Standartları ve Yeterlikler
İstihdam alanları ve sorunları
Kalite standartlarının ve yeterliklerin belirlenmesi
Öğrenci yeterlikleri
Öğretim üyesi yeterlikleri
Öğretim programları
Akademik bölümleşme: Tespitler, öneriler
İlahiyat fakültelerinin öğretmen yetiştirme fonksiyonu
Öğretim yöntemleri ve öğretim materyalleri
Eğitimin niteliğini arttıracak tedbirler
Fiziki duruma ilişkin değerlendirme ve öneriler
Yüksek din öğretimi kurumlarının gelecek vizyonu

Yüksek Din Öğretiminde Araştırma Geliştirme
İlahiyat disiplinlerinde akademik üretim ve araştırma
Lisansüstü eğitim
Bilimsel yaklaşımlar, kuramlar ve yöntemler açısından ilahiyatların durumu
İlahiyat disiplinlerinin birbirleri ile ilişkileri
İlahiyat disiplinlerinin sosyal ve beşeri bilimlerle ilişkileri

İLETİŞİM
Değerler Eğitimi Merkezi

Süleymaniye Cad. Elmaruf Sokak
No: 3 Süleymaniye Fatih / İstanbul

Telefon: +90 (212) 512 19 88-89-90
Faks: +90 (212) 512 19 91
E-posta: [email protected]
http://yuksekdinogretimi.com/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.