Uluslararası Yönetim ve İş Konferansı

dünya çapında akademisyenleri, araştırmacıları, doktora adaylarını ve uygulayıcıları ICMB 2018’e tam metin sunmaya davet ediyor. ICMB 2018 , yeni araştırma bulgularının sunulması için önde gelen bir forumdur. Bu konferans, yerli ve yabancı üniversitelerden gelen avid araştırmacıları bir araya getiriyor. Gönderme için ilgi konusu konular aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

ŞİRKET YÖNETİMİ

Teknoloji Transferi ve Yönetimi
Suppy Zinciri Yönetimi
Ağ ve Dış Kaynak Kullanımı
Pazarlama ve Pazar girişi
İnsan Sermayesi, Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Afet Yönetimi
Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye
Liderlik, İşletmede Toplam Kalite Kontrolü
Ağırlama Yönetimi
Yeni ürün geliştirme
Kurumsal Değerleme ve Halka arz
Çevre Koruma ve Kamu Politikası
Yönetim ile ilgili başka herhangi bir konu
Fikri mülkiyet
Markalar ve Markalaşma
Finans, Ekonomi ve Hedge
Fon Sigorta ve Takaful
Riski Yönetmek,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Muhasebe, Bankacılık Kontrol ve Denetimi
İnternet Bankacılığı ve Gelişmekte Olan Piyasalar
E-Ticaret ve Girişimcilik
Sürdürülebilir Kalkınma

icmb2018.weebly.com