Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi

Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi

Yeşil ve başkent ifadeleri insana, medeniyete, sosyal hayata, estetik duruşa yakışan ve insanlığı uyaran değerler silsilesi olarak bilinir. Bu derin ve ulvi değerler ile bir tarih, kültür, estetik, sanat ve son yıllardaki atılımıyla yeşilin merkezi olan Konya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda düzenlenecek Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi’nde ele alınacaktır.

Dünyanın temiz geleceği ve insanlığın sağlıklı yaşamı için derin anlamlar ifade eden estetik, teknik ve sosyal konular bu kongrenin ana temaları olacaktır. Bilim ve tecrübe insanlarını bu temalar etrafında buluşturarak fikir alışverişinde bulunmak, ardından katılımcıların ortak kararı ile oluşturulacak bir platformla sonraki kongrelerle yoğunlaştırarak ileriye taşımak amaçlanmaktadır.

Bu kongre ile değerlendirilecek şehirlerimiz geçmişte başkentlik yapmış veya halen başkentlik yapmakta olan yeşil şehirlerdir.

Bu değerleri sürdürmeye kararlı olan Konya, yıllardır istikrarlı politikalar geliştirerek hava kalitesi, doğal yaşamı, rekreasyon alanları, yenilenebilir enerji uygulamaları, sosyal ve kültürel yaşama olan katkısı ile öncü bir merkezidir.

8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında ev sahipliğimizde gerçekleştirilecek kongrede, Konya’nın yeşil dokusu ve şehrin yaşam kalitesini oluşturan değerleri gündemde tutmakla birlikte Türkiye’deki ve dünyadaki yeşil-çevreci gelişmeler karşılıklı olarak tartışılacaktır. Böylece 10 yıllar sonra evrensel değerlerle yaşanabilir şehirlerin çerçevesi çizilerek geleceğin kent vizyonu ortaya konacaktır.

Bu sebeple büyük küçük demeden estetik ve sürdürülebilir değerleri ile kendini ispatlamış başkent temsilcileri yeşil şehirler alanında çalışmalar ortaya koymuş bilim, tecrübe ve uygulama insanlarını, evrensel yeşil kentler çıktılarını ortaya koymak üzere şehrimize bekliyoruz.

KONGREDE ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI

1-İklim Değişikliği
– Küresel Isınma
– Sera Gazları ve Karbon Salınımı
– Çölleşme ve Tarım

2- Sürdürülebilir Yerel Ulaşım
– Bisiklet Yolları
– Yayalaştırma
– Yaya Kaldırımlarının Engelliler İçin Düzenlenmesi
– Elektrikli ve Biyoyakıtlı Araçlar

3- Kentsel Yeşil Alan
– Şehir Estetiği
– Kentsel Tasarım ve Dönüşüm
– Yeşil Alan Değerleri
– Şehir Dekorasyonu
– Yeşil Çatılar ve Dikey Bahçeler
– Doğal ve Suni Bitki Örtüsü

4- Sürdürülebilir Arazi Kullanımı
– Karma Arazi Kullanımı
– Jeolojik ve Topografik Engeller
– Obruklar

5- Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik
– Endemik ve Doğal Bitki Örtüsü ve Doğal Yaşamla Uyumu
– Şehrin Doğal Yaşam Florası
– Yeşil ve Orman

6- Çevre
– Hava Kalitesi ve Şehir
– Gürültü Kalitesi
– Atık Üretimi ve Yönetimi
– Su Yönetimi (Yağmur Suyu Kazanımı, Tatlı Su Şebekeleri)
– Toprak Kalitesi
– Atık Su Yönetimi

7- Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İstihdam
– Doğal Şehirler
– Göç ve Şehir
– Yeşil Vadi ve Şehirler (Eko- Kentler, Eko- Köyler, Eko- Tarım)

8- Enerji Verimliliği
– Sürdürülebilir Enerji Kaynakları (Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidrolik)

9- Entegre Çevre Yönetimi
– Eğitim ve Şehir
– Şehirlerin Mirası Tarihi Eserler ve Çevre
– Engelsiz Şehirler
– Kültür ve Turizm
– Çocuk ve Şehir

10- Huzur ve Şehir
– Maneviyat ve Şehirler
– Huzur ve Yeşil
– İnsan ve İsraf

http://www.yesilbaskentler.com/