Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı (IESO)

Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı (IESO)

IESO (International Earth Science Olympiad / Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı) 2007 yılından bu yana IGEO (International Geoscience Education Organization / Uluslararası Yer Bilimleri Eğitimi Organizasyonu) bünyesinde devam etmektedir.

08 – 17 Ağustos 2018 tarihlerinde Mahidol Üniversitesi Kanchanaburi Kampüsü(Tayland)nde gerçekleştirilecek 12. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil edecek ulusal takım seçmeleri Coğrafya Eğitimi Derneği tarafından yürütülecektir.

IESO, orta öğretim öğrencilerine yönelik her yıl düzenlenen bir yarışmadır. Katılımcılar jeoloji, jeofizik, meteoroloji, oşinografi, karasal astronomi ve çevre bilimleri dahil olmak üzere yer bilimleri alanlarında yeteneklerini test etme fırsatı yakalamaktadırlar. Teorik sınav, katılımcıların yer bilimleri alanındaki bilgi ve kavrama düzeylerini ölçen problemler içerir. Pratik sınav ise yer bilimi ile ilgili alanlardaki gözlemlerinde bilimsel araştırma yapma becerilerini değerlendirmek üzere tasarlanmış görevlerden oluşur. IESO ayrıca Uluslararası Takım Arazi Çalışması (ITFI) ve Yer Sistemi Projesi (ESP) çalışmaları içermektedir. Her ikisi de farklı kültürel geçmişe ve farklı coğrafi / sosyo-ekonomik yapıya sahip katılımcıların birlikte çalışabileceği işbirlikçi çalışmalardır. Olimpiyatın resmi dili İngilizce’dir.

4 kişiden oluşacak olan ulusal takımın seçim süreci Coğrafya Eğitimi Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.

IESO 2018 Türkiye Ulusal Takımı seçim sürecine katılma kriterleri:
i) bir ortaöğretim kurumunda eğitimine devam ediyor olmak;
ii) bir ortaöğretim kurumundan mezun olmuşsa mezuniyet tarihini beyan edebiliyor ve henüz üniversite kaydını yaptırmamış olmak;
iii) 1 Temmuz X-19 tarihinden önce doğmamış olmak (X: olimpiyatın yapıldığı yıl);
iv) 50TL (Elli Türk Lirası) seçim sürecine katılım ücretini aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmış olmak;
Hesap Adı: Coğrafya Eğitimi Derneği
Yapı ve Kredi Bankası İzmir – Hatay Şubesi
Hesap Numarası: 51975821
IBAN: TR69 0006 7010 0000 0051 9758 21
Not: Açıklama bölümü örnekteki gibi doldurulmalıdır “Sırrı Erinç – IESO”
v) Aşağıda bağlantı adresi yer alan başvuru formunu 12 Şubat 2018 tarihi gün bitimine kadar eksiksiz doldurmak.

IESO 2018 Türkiye Ulusal Takım Seçmeleri Başvuru Formu

IESO 2018 Türkiye Ulusal Takımı 17 Şubat 2018 tarihinde İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilecek 60 soruluk çoktan seçmeli sınav sonuçlarına göre belirlenecektir. Sınav süresi 120 dakika olup sınav dili İngilizce’dir.
Not: Sınav merkezleri yakında duyurulacaktır.

Sınav içeriği aşağıda belirtilen 4 ana başlığı kapsamaktadır.
* The Geosphere and Earth Systems
* Hydrosphere and Earth Systems
* Atmosphere and Earth Systems
* The Planetary System and Earth Systems

Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı (IESO)’nın amaçları, hedefleri ve içeriği ile ilgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Sınav esnasında katılımcıların;
* nüfus cüzdanı ya da pasaport,
* öğrenci belgesi ve
* sınav katılım ücreti dekontunu yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav sonuçları şubat ayı sonuna kadar CED internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Sınav sonucuna göre en yüksek puanı alan 4 katılımcı ulusal takımın asil üyelerini oluşturacaktır.
Asil takımda yer alan katılımcılar herhangi bir nedenle olimpiyatta yer alamayacak olması durumunda sınav sonuçlarına göre sırayla katılımcılar ile iletişime geçilerek asil takıma katılmaları yönünde çağrı yapılacaktır.

08 – 17 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil edecek olan ulusal takım üyeleri, katılım ücretlerini ve Tayland’a gidiş-dönüş uçak biletlerini kendileri karşılayacaklardır.
Not: Duyurunun yapıldığı tarih itibariyle bu ücretin 1500€ (binbeşyüz avro) olacağı öngörülmektedir.

Coğrafya Eğitimi Derneği