Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı Düzenleniyor

Değerli meslektaşım, Yalova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı” düzenlenecektir. Veri setleri üzerinde gerçekleştirdiğiniz bilimsel çalışmalarınızı kongremizde paylaşmanızdan kıvanç duyarız.

Kongremiz kapsamında Türkiye’de ilk defa verilerin çevrimiçi paylaşımını mümkün kılan bir veri merkezi platformu oluşturulmuştur. Dileyen kongre katılımcıları verilerini bu platformda paylaşarak, platformdaki tüm verileri görme, indirme ve üzerinde çalışma yapma hakkına sahip olacaktır.

Konferansımızda 3 adet seminer düzenlenecektir. Seminerler, AMOS, veri madenciliğinde veri işleme teknikleri ve verinin istatistiki önemi başlıklarında olacaktır.

Seçici kurul tarafından belirlenen en iyi 30 bildiri çalışması makale olarak anlaşmalı dergilerde yayınlanacaktır.

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sizleri de Yalova’da düzenlenecek veri konferansımızda görmek, verilerimizi ve çalışmalarımızı paylaşmaya davet ediyoruz.

Doç. Dr. Murat GÖK
Düzenleme Kurulu başkanı

Ana Konular
* Konferansımız, veri analizi üzerine yapılan hem fen hem sosyal bilimlerden çalışmaları kapsamaktadır. Aşağıdaki ana konuların yanı sıra veri temelli tüm çalışmalar kabul edilmektedir.

Mühendislik Bilimleri (Bilgisayar Bilimleri, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik, Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Kimya/Polimer Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ziraat Bilimleri)
Doğa Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb)
İdari Bilimler (Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimleri, Sosyal Hizmet vb)
İktisadi Bilimler(Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri vb)
İşletme (Yönetim Bilişim Sistemleri , Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı)

Sağlık Bilimleri: (Klinik Araştırmalar, Hasta ve Çalışan Hakları, Hemşirelik, Sağlık Turizmi, Halk Sağlığı Uygulamaları, Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler, e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık, Yalın Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumlarında Kalite, Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri)

TEORİK KONULAR
Olasılıksal ve İstatistiksel Modeller ve Teoriler
Biyoinformatik Analizler
Yapısal Eşitlik Modeli ile Meta-Analizi
ROC Analizi ve Alternatif Yöntemler
FROC ve AFROC Analizi
Öğrenme Teorisi
Optimizasyon Yöntemleri
Veri Sıkıştırma ve Örnekleme
İstatistik Öğrenme
Evrimsel Hesaplama
İşletim Sistemleri
Derleyici Tasarımı
Derin Öğrenme
Finansal Modelleme
Tahmin
Sınıflandırma
Kümelenme
Öğrenen Sınıflandırıcılar
Paralel ve Dağıtılmış Öğrenme
Bilimsel Veriler Ve Büyük Veri Analizi
Yapay Zekâ
Ölçeklenebilir Analiz Ve Öğrenme
Eğitimsel Veri Madenciliği
Veri Ön İşleme, Örnekleme ve Azaltma
Yüksek Boyutlu Veriler, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
Veri Analizi İçin Yüksek Performanslı Hesaplama
Veri Bilimi İçin Mimari, Yönetim ve Süreç

MAKİNE ÖĞRENMESİ VE BİLGİ KEŞFİ
Bilgi Keşfi Teorileri, Modelleri ve Sistemleri
Bilgi Keşfi ve Yönetimi İçin İnsan-Makine Etkileşimi
Biyomedikal Bilgi Keşfi, Mikro Dizinin Analizi ve Gen Verileri
Yüksek Performanslı Bilgi İşlem İçin Makine Öğrenimi
Bulut Üzerinde Makine Öğrenmesi
Bilgi Tabanlı Sinir Ağları
Yapılandırılmamış ve Çoklu Ortam Verilerinden Bilgi Keşfi
Ağ ve Bağlantı Verilerindeki Bilgi Bulma
Sosyal Ağlarda Bilgi Keşfi
Veri ve Bilgi Görselleştirme
Medya Veri Analizlerini Çaprazlama
Büyük Veri Görselleştirme, Modelleme ve Analitik
Multimedya / Akış / Metin / Görsel Analiz
Veri Tabanı Teknolojisi
Programlama Dilleri

BİLİŞİMSEL VERİ BİLİMİ
Veritabanları
Büyük Veri
Büyük Veri Analizi İçin Hesaplama Teorileri
Örüntü Tanıma Ve Tıbbi Görüntüleme İçin Hesaplamalı Zeka
Artımsal Öğrenme – Büyük Verilerdeki Teori, Algoritmaları ve Uygulamaları
Seyrek Veri, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
Akıllı Bilgi Erişimi
Olasılıksal ve Bilgi Teorik Yöntemleri
Destek Vektör Makineleri ve Çekirdek Yöntemleri
Zaman Serisi Analizi
Yüksek Performanslı / Paralel Hesaplama
Arama ve Madencilik
Veri Toplama, Entegrasyon, Temizlik
Veri Görselleştirme
Semantik Tabanlı Veri Madenciliği
Analizlerden Karar Verme, Gizli Desenler
Veri Analizi için Optimizasyon
Veri Analizi için Bilgisayar Mimarisi
Veri Analizi için Bilgisayar Grafikleri
Veri Analizi için Bilgisayar Uygulaması

UYGULAMALAR
Biyoenformatik Uygulamalar
Biyometri Uygulamaları
Biyomedikal Bilişim Uygulamaları
Hesaplamalı Sinirbilim Uygulamaları
Bilgi Alma Uygulamaları
Sağlık Uygulamaları
İşbirlikçi Filtreleme Uygulamaları
İnsan Etkinlik Tanıma Uygulamaları
Doğal Dil İşleme Uygulamaları
Web Araması Uygulamalar
Görüntü Analizi Uygulamalar
Paralel Ve Dağıtık Veri Uygulamaları
Veri Akış Madenciliği Uygulamaları
Grafik Madenciliği Uygulamaları
Mekânsal Veri Madenciliği Uygulamaları
Multimedya Veri Madenciliği Uygulamaları
Ön İşlem Teknikleri Uygulamaları
Veri ve Bilgi Ağı Uygulamaları
Veri ve Bilgi Gizliliği Uygulamaları
Veri ve Bilgi Semantiği Uygulamaları
Akıllı Şebeke Uygulamalarında Veri Yönetimi
Veri Madenciliği Algoritmaları Uygulamaları
Veri Madenciliği Sistemleri Uygulamaları
Veri Yapıları ve Veri Yönetimi Uygulamaları
Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Performansı Uygulamaları
Elektronik Ticaret ve Web Teknolojileri Uygulamaları
Elektronik Hükümet ve Katılımcı Başvurular
Sensör Veri Yönetimi Uygulamaları
Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları
İstatistiksel ve Bilimsel Veri Tabanları Uygulamaları
Zamansal, Mekânsal Ve Yüksek Boyutlu Veri Tabanları
Güvenlik ve Bilgi Güvencesi
Yumuşak Bilgi İşlem
Yazılım Mühendisliği
Web ve İnternet Hesaplama
Teorik Bilgisayar Bilimleri
Doğal Dil İşleme Uygulamaları
Bilişim Teknolojisi Yönetimi
Modelleme ve Simülasyon

Önemli Tarihler
Özet Gönderim Son Tarihi 1 Mayıs 2018

Tam Metin Gönderim Son Tarihi 30 Eylül 2018

Erken Kayıt Son Tarihi 15 Mayıs 2018

Kayıt Son Tarihi 7 Eylül 2018

Konferans Tarihi 4 – 7 Ekim 2018

info.icondata@gmail.com

http://www.icondata.org