Uluslararası Vakıf Sempozyumu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
15-16 Mart 2014
Topkapı İstanbul

Uluslararası Vakıf Sempozyumu: Osmanlı ve Modern Türkiye Tecrübesinde Para Vakıfları

SEMPOZYUMUN AMACI:

Bir Vakıf medeniyeti ve vakıfların beşiği olan, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıflar aracılığıyla topluma hizmet noktasında yapılan hizmetler, bu vakıfların emin ellerde yönetilmesi, işleyişi ve sürekliliği ile ilgili günümüze ışık tutan yönleri, yeni kurulmuş olan Vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini çekmiştir. Özellikle Osmanlı Devletinde bir mikro finans modeli olarak kurulan para vakıflarının işletilmesi ve bunun fıkhı yönünün araştırılması, ilgi ile izlenen ve önem verilen bir konudur.

Bu nedenle bir vakıf kurumu olan Üniversitemiz, sorumluluk bilinci ve vakıf ruhu anlayışıyla böyle bir sempozyumun gerçekleştirilmesi noktasında yurt içinden ve yurt dışından alanlarında uzman, araştırmacı, bilim adamlarının katılımı ile, Osmanlı vakıf tecrübesini Anadolu topraklarında (ilk temel taşın konulduğu) 1048 yılından günümüze kadar geçen süreçte “ VAKFET, YAŞAT, YAŞA” şuuru ile ruh bulmuş olan, ve Kuştan – böceğe, topraktan – suya, canlı cansız bütün evreni kuşatan vakıf anlayışını günümüze bütün yönleri ile yansıtmayı, genç nesillere, toplumumuza ve insanlığa; konferanslar, sempozyumlar ve yayınlarla anlatmayı, bu ruhu geleceğe taşımayı ve yaşatmayı amaçlayan, ve aynı zamanda bize bu emanetleri bırakan vakıf insanlara olan vefâ borcumuzu ödemeyi de önemli bir görev olarak görmektedir.

Biliyoruz ki Vakıflar, yaratandan ötürü, yaratılanlara merhamet, şefkat, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşmanın müesseseleşmiş olan karşılıksız hizmet alanı ve sivil toplum kuruluşudur.

Bu sempozyumla, Medeniyet anlayışımızın vakıf ruhu ile bütünleşmesine katkı sunacağı düşüncesiyle, Hazreti Muhammedîn (s.a.v) “ Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır ” ve “ İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır ” buyurduğu hadisler ışığında vakfetmenin insani ve İslâmi bir erdem olduğu şuurunu kazandırmak adına bir nebze de olsa faydalı olacağı ümidini taşıyoruz.