Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar Konferansı

Değerli Akademisyenler, Uzmanlar, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler ve Aileler;

Sizleri, 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Strategies for Talented and Gifted Pupils’ Teachers” başlıklı Avrupa Birliği ERASMUS+ KA 2 projesi kapsamında Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek olan “Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar” Konferansına davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Konferans bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yenilikçi yaklaşımların ortaya konduğu bilimsel ortamların olmasının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından meslektaşlar, okul yöneticileri, öğretmenler, aday öğretmenler ve aileler arasında temasların kurulduğu, dostlukların ve işbirliklerinin geliştirildiği disiplinlerarası bir konferans özelliği taşımaktadır.

Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar Konferansının ana teması “Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında ele alınması planlanan konular aşağıda sıralanmıştır;

•Üstün zeka/yetenek kavramı
•Üstün zekalı/yetenekli çocukların belirlenmesi
•Erken müdahale
•Üstün zekalı/yetenekli çocukların gelişimi
•Üstün zekalı/yeteneklilerin eğitimi
•İki kere özel gereksinimlilik
•Eğitimsel uygulamalar
•Eğitimde teknoloji kullanımı
•Öğretmen eğitimi
•Üstün zekalı/yetenekli çocukların eğitimde ölçme ve değerlendirme
•Psikolojik danışma ve rehberlik
•Aile eğitimi
•Ülke politikaları
•Sorunlar

Konferans programında yurt içinden ve dışından çağrılı konuşmacılara ve sözlü bildirilere yer verilecektir. Konferansa katılım ücretsiz olup 300 kişiyle sınırlandırılmıştır.

Sizleri Gazi Üniversitesi’nde yapılacak olan konferansımızda görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Konferans Düzenleme Kurulu Adına
Prof.Dr. Esra Ömeroğlu

Önemli Tarihler
Özet gönderimi 30 Ocak 2017
Kabul/Red durumunun duyurulması 20 Şubat 2017
Konferans programının duyurulması 20 Nisan 2017
Konferans tarihi 04 – 06 Mayıs 2017

Adres
Gazi Üniversitesi
Merkez Kampüs
Teknikokullar/Ankara

http://intag.gazi.edu.tr/