Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu

Sempozyumun genel konu başlığı Türk ve Dünya edebiyatları arasındaki etkileşimlerdir. Bu bağlamda Batı ve Doğu edebiyatlarına ilişkin etkileşim alanına giren her türlü inceleme bu sempozyumun konuları içinde yer alabilir.
 
Amaç: 
Türk edebiyatının etkileşime girdiği diğer edebiyatlarla bağlantısı, karşılıklı etkileşim
alanları ve bu konularda yapılmış araştırmaların ortaya konulması, tartışılması,
araştırmacıların tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarıdır.
 
Sempozyuma Katılım Şartları: 
1) Sempozyuma bildiriyle katılmak isteyenlerin 150 – 200 sözcük arasında değişen
bildiri özetlerini en geç  23 Mart 2012 Cuma günü akşamına kadar
edebiyatsempozyumu@karaelmas.edu.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak
göndermeleri gerekmektedir.
2)  Sempozyuma kabul edilen bildiri başlıkları, 16 Nisan 2012 Pazartesi günü
akşamına kadar bildiri sahiplerine duyuruyla bildirilecektir.
3) Bildirisi kabul edilenlerin sempozyumun zaruri giderleri için en geç 04 Mayıs 2012
Cuma günü akşamına kadar TR96 0006 4000 0014 2130 7341 81 numaralı hesaba “Sempozyum
Kayıt Ücreti” ifadesiyle 150 TL yatırmaları veya havale etmeleri gerekmektedir.
4) Kabul edilen bildirilerin tamamlanmış hâliyle en geç 13 Mayıs 2012 Cuma günü
akşamına kadar edebiyatsempozyumu@karaelmas.edu.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya
olarak gönderilmesi gerekmektedir.
5) Tamamlanmış bildiri metinlerinin sempozyumun gerçekleşmesinden önce kitap
hâline getirilip basılması ve katılımcılara sunulması planlanmaktadır. Bu nedenle yukarıda
belirtilen tarihe kadar gönderilecek bildiriler bildiri kitabına girebilecektir.
6) Yol ve konaklama giderleri katılımcıların kendisine aittir. 
7) Sempozyuma katılımları kesinleşen bildiri sahiplerinin Üniversitemiz veya diğer
resmî kurumların konukevinde yerlerinin ayrılmasına yardımcı olunacaktır.
8) Sempozyumun üçüncü günü kültürel ve  tarihî özellikleri bulunan mekânların
tanınması amacıyla geziye ayrılmıştır. 
9) Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi  edebiyatsempozyumu@karaelmas.edu.tr e-posta
adresinden alınabilir. Ayrıca gelişmeler  http://tr.karaelmas.edu.tr/edebiyat-sempozyumu
adresinden izlenebilir.
 
Davetli Konuşmacılar
Prof. Dr. Talat Sait Halman, Türkiye
Prof. Dr. Nevzat Yusuf Sarıgöl, Romanya
Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Kırgızistan
Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan ÖZGÜL, Türkiye
Dr. Elçin Efendiyev, Azerbaycan
 
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
Prof. Dr. Birsen KARACA 
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
Prof. Dr. Cengiz TOSUN
Prof. Dr. Himmet UMUNÇ
Doç. Dr. Nesime CEYHAN AKÇA
 
Doç. Dr. Bâki ASİLTÜRK
Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK
Doç. Dr. Handan İNCİ
Doç. Dr. Huriye REİS
Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA
Doç. Dr. Ali YAKICI 
 
 
Düzenleyici Kuruluşlar
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Genç  Kalemler Edebiyat Kulübü
Karaelmas Tömer
Kıbatek (Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu)
 
 
 Düzenleme Kurulu
 
Yrd. Doç. Dr. Betül MUTLU
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN
Kıbatek Vakfı Başkanı Metin TURAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER    
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Selin MARANGOZ
     
 
    Sempozyum Sekreterliği
 
Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİR    Tel:0 372 257 40 10- 1428  
Arş. Gör. Mehmet Fatih ASLAN   Tel.: 0 372 257 40 10-1428  
Arş. Gör.  Yasemin ÜNAL    Tel.: 0 372 257 40 10-1428  
Arş. Gör. Gökçen Seyra ÇAKIR   Tel.: 0 372 257 40 10-1428  
 
   
Yazışma Adresi: edebiyatsempozyumu@karaelmas.edu.tr