Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Değerli Araştırmacılar,
Türk Ocakları Balıkesir şubesi ve Balıkesir Üniversitesi’nin işbirliği ile 5-8 Eylül 2018 tarihleri arasında, Türk Milletinin kültür sahası içerisindeki birikimlerini akademik bakış açısıyla gözden geçirmek ve ortak geleceğimize ışık tutmak amacıyla Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden araştırmacıların davet edileceği Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler alanındaki disiplinlerden bildirilerin kabul edileceği bu kongrede, bilim adamları, alanlarında uzman kişilerin ve farklı konumlardaki öncülerin bir araya getirilmesi öngörülmektedir. Kongre sürecinde sunumların yanı sıra çağrılı konuşmacıların katılacağı panel ve konferanslar; katılımcılar için konser, sergi ve gezi gibi kültürel faaliyetler düzenlenecektir. Ayrıca katılımcıların Kuvay-i Milliye şehri Balıkesir’in tarihi, kültürel, coğrafi ve turistik zenginliklerinden yararlanabilecekleri etkinlikler de planlanmıştır.

Kongrede kabul edilen bildirilerin tam metinleri hakem süreci tamamlandıktan sonra kongreyi takip eden süreçte anlaşmalı ulusal hakemli dergiler ve uluslararası alan indeksli dergilerde yayınlanacaktır.

Kongremizin dünyanın esenlik ve barışı için Türk Milleti’nin “dilde, fikirde, işte birlik” ilkesi etrafında birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunması umuduyla destek ve katkılarınızı bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına
Dr. Ahmet UYSAL

Konular
‒Antropoloji

‒Arkeoloji

‒Balıkesir Araştırmaları

-Bilim Tarihi

‒Coğrafya

‒Din Bilimleri

‒Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi

‒Felsefe

‒Hukuk

‒İktisat

‒İpek Yolu’nda Türkler

‒Psikoloji

‒Sanat ve Sanat Tarihi

‒Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

‒Sosyoloji

‒Tarih

‒Turizm

‒Türk Dili ve Edebiyatı

‒Türk-İslam Sanatları