Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar ve Eğitimciler,

Fon Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği işbirliğiyle 06 – 09 Temmuz 2017 tarihleri arasında Fon Üniversitesi’nde Uluslararası III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumun gerçekleştirilecektir.

Ana teması ‘’ KÖKLÜ GEÇMİŞ VE ORTAK GELECEK PERSPEKTİFİNDEN BALKAN MİRASI ‘’ olarak belirlenen sempozyumuzun hazırlıkları hızla devam etmektedir. Ayrıntılara Fon Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği web sayfalarından ulaşılabilir.

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumun’da aşağıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili çalışmalar kabul edilecektir;

A- EĞİTİM BİLİMLERİ

1.- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

2.- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

3.- Biyoloji Eğitimi

4.- Coğrafya Eğitimi

5.- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

6.- Eğitim Programları ve Öğretim

7.- Eğitim Sosyolojisi

8.- Eğitim Yönetimi ve Denetimi

9.- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

10.- Felsefe Grubu Eğitimi

11.- Fen Bilgisi Eğitimi

12.- Fizik Eğitimi

13.- Görsel Sanatlar Eğitimi

14.- Kimya Eğitimi

15.- Matematik Eğitimi

16.- Mesleki ve Teknik Eğitim

17.- Müze Eğitimi

18.- Müzik Eğitimi

19.- Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

20-. Öğretmen Eğitimi

21.- Okul Öncesi Eğitimi

22.- Özel Eğitim

23.- Psikolojik Danışma ve Rehberlik

24.- Sanat ve Tasarım Eğitimi

25.- Sınıf Eğitimi

26.- Sosyal Bilgiler Eğitimi

27.- Tarih Eğitimi

28.- Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

29.- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

30.- Türkçe Eğitimi

31.- Uzaktan Eğitim

32.- Yabancı Diller Eğitimi

33.- Yaratıcı Drama Eğitimi

34.- Yaşam Boyu Öğrenme

B- SOSYAL BİLİMLER

35.- İletişim Bilimleri

36.- Halk Bilimleri

37.- Ekonomi

38.- Coğrafya (beşeri, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel…)

39.- Tarih Bilimleri

40.- Uluslararası İlişkiler

41.- Dil Bilimi

42.- Siyaset Bilimi

43.- Müzikoloji

44.- Hukuk

45.- İşletme

46.- Sanat Tarihi

47.- Felsefe

48.- Sosyoloji

49.- Antropoloji (sosyal ve kültürel)

50.- İnsan Hakları

51.- Demografi

C- TÜRK DÜNYASI

52.- Türk Dünyasının Dünü, Bugünü, Yarını çerçevesinde yukarıda bahsedilen konu başlıkları sempozyumda değerlendirilecektir.

D- ÖZEL KONULAR

53.- Balkanlarda Osmanlı İzleri

54.- Balkanlarda Siyasi İstikrar ve Geleceği

55.- Balkanlarda Türkçe

56.- Türk Dünyasında Su Meselesi

57.- Türk Dünyasında Çevre Problemleri

58.- Türk Dünyasının Entegrasyonu

59.- Türk Dünyasında Yüksek Eğitim Programlarının Uyumu

60.- Türk Cumhuriyetlerinde Tarih Eğitimi ve Ortak Tarih Yazımı

61.- Geçmiş ve Gelecek Arasında Kutadgu Bilig

62.- Türk Kolektif Belleğinin İnşasında Dede Korkut Hikayelerinin Yeri

63.- Türkistan’da Ceditçilik ve Günümüze Etkileri

Fon Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği olarak siz değerli akademisyen ve araştırmacıları sempozyumuza bekliyoruz,

Saygılarımızla

TURKCESS 2017 Düzenleme Kurulu.

Makendonya-Üsküp
turksosbilder@gmail.com
http://turkcess2017.turkcess.net/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here