Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu

Sempozyuma Davet
Gelenekselleşmesini düşündüğümüz Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu’nun amacı, Türk kültür coğrafyası kapsamında eğitim-öğretim ile ilgili konuları ele almak; bu bağlamda her türlü sorunu gündeme getirmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda akademisyen, öğretmen, araştırmacı, yazar, kamu kurumları çalışanı ve sivil toplum üyeleri tarafından hazırlanacak bildirilerin sempozyumumuzda paylaşılması bizleri memnun edecektir.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği ve Sinop Üniversitesi işbirliği ile 1-3 Ekim 2012 tarihinde Sinop’ta Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyumun teması “İlk Çağlardan Günümüze Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimlerinde Gelişmeler” olarak belirlenmiştir.

Türk kültür coğrafyası kapsamında Türklerin eğitimine yönelik tarihsel süreç, mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınması yoluyla Türklerin eğitim hayatına ilişkin konuların akademik ortamda tartışılmaya açılmasının hedeflendiği sempozyumun, ileride yapılacak benzeri çalışmalara kaynaklık etmesi umudunu taşımaktayız.

Sempozyumda Türk kültür coğrafyasından çeşitli akademisyen, öğretmen, yönetici gibi eğitim alanında çalışan kişilerden oluşan çağrılı konuşmacıların sunumlarının yanı sıra, hakemlik sürecinden geçmiş sözlü ve poster bildiriler ile çalıştay ve yuvarlak masa toplantılarına yer verilecek; kentin tarihi ve kültürel mekânlarına geziler düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulması kabul edilen bildirilerin özetleri bildiri özet kitabında yer alacak, bildiri tam metinleri konuyla ilgili bilim kurulunda yer alan üç üyenin değerlendirmesinden sonra kitap bölümü olabilecek veya ilgili dergilerin hakem süreçlerinden geçtikten sonra ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde basılabilecektir.
Sinop ilimizde düzenlenecek sempozyumumuz sizlerin katılımı ile zenginleşecek, birlikte Türk kültür coğrafyasındaki eğitim ile ilgili tarihsel süreçleri/güncel gelişmeleri değerlendirmek  ve sorunları tartışmak bizlere onur verecektir.

Saygılarımla…
Prof. Dr. Dursun DİLEK
Düzenleme Kurulu Başkanı
 
Sempozyum Hakkında
Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu’nun amacı, Türk kültür coğrafyası üzerinde Türklerin eğitimi ile ilgili konuları ele almak, eğitim ve öğretimle ile ilgili her türlü sorunları gündeme getirmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır.
Sempozyuma katılanların ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine aittir. Sempozyuma bireysel veya ortak olmak üzere en fazla iki bildiri ile başvuru yapılabilir.

Bildiri Konuları
Sempozyumun genel konu başlığı “İlk Çağlardan Günümüze Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimlerinde Gelişmeler” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Türk kültür coğrafyası ve Türklerin yaşadığı/yaşamakta olduğu yerlerde eğitim ile ilgili  her türlü inceleme bu sempozyumun konuları içinde yer alabilir.

Ana başlıklar aşağıda gösterilmiştir:

•Türk Kültür Coğrafyasında Türk Eğitim Tarihi: Kurumlar, Kişiler, Fikirler
•Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Kurumları: Tarihi, Mevcut Durum, Sorunlar
•Türk Kültür Coğrafyasında Türklerin Eğitim-Öğretimi:
◦Tarihi, Mevcut Durum, Sorunlar
◦Eğitim Programları
◦Öğretim Yöntem ve Teknikleri
◦Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
◦Eğitim Psikolojisi
◦Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
◦Ders Kitapları (İçeriği, Yazımı, Basımı, Dağıtımı vb.)
◦Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği
◦Eğitimde Nitelik
◦Eğitim Kademeleri (Okul Öncesi-İlköğretim-Ortaöğretim-Yükseköğretim)
◦Lisansüstü Eğitim
◦Okullarda Kalite (Performans Göstergeleri vb.)
◦Türk Dili ve Türk Kültürü Öğretimi, Türk Dili ve Türk Kültürünün Kuşaklararası Aktarımı
◦Eğitim-Öğretimde Fiziki Şartlar (Bina, Araç-Gereç vb.)
◦Alan Eğitimi (Türkçe eğitimi, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi, fen bilgisi eğitimi, fizik-kimya-biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, din eğitimi, felsefe grubu eğitimi, özel eğitim, sosyal bilgiler eğitimi, tarih eğitimi, eğitim bilimleri, matematik eğitimi, güzel sanatlar eğitimi,  yabancı diller eğitimi, özel eğitim ve  diğer eğitim alanları)
◦Eğitim Teknolojisinin Kullanımı
◦Yetişkin Eğitimi
◦Türk Kültür Coğrafyasında Kurumsal İşbirliği İmkanları

İletişim
Okutman Melek ULUSOY
Sinop Üniversitesi                                                           
Eğitim Fakültesi
Tel: 05444310646
e-posta: [email protected] [email protected]

 Arş. Gör. Seçil YILDIZ
Sinop Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Tel: 05079232670
e-posta: [email protected]  [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin