Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Kıymetli Akademisyenler ve Turizm Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Dünya genelinde turizmin hızla gelişmesine bağlı olarak her geçen yıl yeni destinasyonların ön plana çıktığına tanık olunmaktadır. Bu bağlamda Türk dünyası ülkeleri, bozulmamış doğası ve zengin kültürel birikimi ile keşfedilmeyi beklemektedir. Ne var ki Türk dünyasında turizm olgusunun derinlemesine tartışıldığı akademik toplantılar oldukça sınırlıdır. 2015 yılında Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde ilki gerçekleşen Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2016 yılında Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ev sahipliğinde devam etmiştir. Sempozyumun üçüncüsü ise Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
Bu vesileyle değerli araştırmacıları ve sektör temsilcilerini Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarım.

Doç. Dr. Barış ERDEM
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi
3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı

SEMPOZYUM KONULARI
Türk Dünyası Turizm Coğrafyası
Türk Dünyasının Bütünleşmesinde Turizmin Rolü
Kültürel Etkileşim ve Turizm
Türk Dünyası Ülkelerinde Alternatif Turizm Türleri
Sürdürülebilir Turizm
Destinasyon Yönetimi
Kültürel Miras
Türk Dünyası’nda Turizmin Pazarlama, Yönetim, Finansman vb. Sorunları ve Çözüm Önerileri
Turizm Sosyolojisi
Turizmle İlgili Diğer Konular

AMAÇ VE KAPSAM
“Son yıllarda turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi giderek artmaktadır. Hızla büyümekte ve gelişmekte olan Türk Dünyası’nın her alanda olduğu gibi turizmde de ileriye gitmesi açısından, bilginin elde edilebilmesi ve paylaşımın kolaylaşması, artan küresel ve bölgesel problemlere çözüm arayışı konularında bilimsel işbirliğini mecburiyet” haline getirmiştir.

Turizmin Türk Dünyası’nın ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların artırılabilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesinde, tartışılmasında ve işbirliğine dayalı adımlar atılmasında yarar vardır. Buradan hareketle, Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin tartışılması amacıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kazakistan Dulati Taraz Devlet Üniversitesi, Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi işbirliği ile “3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu” düzenlenecektir.

Düzenlenecek olan bu sempozyum ile Türk Dünyası’nda pek çok alanda olduğu gibi turizm alanında da farklı coğrafyalardan gelen akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek iletişim ve yeni işbirliği imkânlarının oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca, üniversiteler arasındaki işbirliği sayesinde ortaya çıkan bilimsel çalışmalar, ortak problemlere yönelik çözümler üretmede, ülkeler ve kurumlar/kuruluşlar arasında bütünleşmeyi sağlamada, yeni ortaklıkların ortaya çıkmasında önemli rol oynayacaktır.

Türk Dünyası’nın önemli başkentlerinden Bişkek’te düzenlenecek olan sempozyumda, belirlenen amaçlar doğrultusunda; “Türk Dünyası Turizm Coğrafyası, Türk Dünyasının Bütünleşmesinde Turizmin Rolü, Kültürel Etkileşim ve Turizm, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Sürdürülebilir Turizm, Destinasyon Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizmle ilgili diğer konular” başlıkları altında hazırlanan özgün bilimsel bildiriler, Bilim Hakem Kurulu’nun onayını aldıktan sonra sempozyum kitabında elektronik olarak yayımlanacaktır…

ÖNEMLİ TARİHLER
Tam Metin Teslimi : 13 Ocak 2017
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması : 10 Şubat 2017
Son Kayıt Tarihi : 03 Mart 2017
Sempozyum Tarihi : 20-22 Nisan 2017