Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi 2017

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi 2017

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Azerbaycan Bilimler Akademisi ve Fon Üniversitesi İşbirliği ile 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Tiran/Arnavutluk’da gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Türk Dünyası ülkelerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Türk Dünyası ülkelerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Türk Dünyası ülkesinde düzenlenecektir.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri olarak sunulabilecektir.

KONULAR

Kongremiz her yıl Türk Dünyası bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Bu yılın teması Ortak Değerlerdir. Bu kapsamda Kongrenin temel amacı, Türk Dünyası ülkelerinde tema kapsamında sosyal bilimler ve eğitim alanındaki etkilerinin değerlendirilmesidir.

Aşağıdaki temel bilim alanlarında da Türk Dünyası Ülkeleri ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:

Eğitim
Bilgi Yönetimi
Ekonomi ve Maliye
Girişimcilik ve İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Hukuk
İletişim
Sağlık, Spor, Turizm
Tarih
Türk Dünyası Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
Coğrafya
Muhasebe ve Finans
İstatistik ve Sayısal Yöntemler
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Felsefe
Psikoloji
Pazarlama
Üretim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
Etik ve Ahlaki Değerler
Antropoloji Çalışmaları
Bilim Felsefesi ve Metedoloji
Dil ve Edebiyat
Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı
İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
Sosyal Problemler
Kadın Çalışmaları
Gençlik Sorunları
Türk Dünyası Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
Çevre Sorunları
Din ve İnanç Meseleleri
Türk Dünyası Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
Sanat Çalışmaları
Sanat Tarihi Çalışmaları
Arkeoloji Çalışmaları
Türk Dünyası Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi
Türk Dünyası Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
Medya Çalışmaları
Ulaşım Sorunları
Türk Dünyası Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
Tarım Ekonomisi