Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali, ülke sinemasının gelişimine katkı sağlayacak yeni sinemacıları teşvik etmek, farklı kültürlerden gelen kısa filmleri seyirciye ulaştırmak, festival aracılığıyla uluslararası kültürel diyaloğu geliştirmek, kısa filmlerin yapımını özendirmek, farklı tür ve temalı kısa filmleri mümkün olabildiğince daha çok izleyiciye ulaşmasını sağlamak, bir festival kültürü içerisinde alanında yetkin profesyoneller ile atölyeler, söyleşi ve paneller düzenleyerek sinemanın tartışılacağı nitelikli bir platformu sağlamak, festival aracılığı ile Çanakkale’nin kültürel bir marka olarak tanınırlığına katkı sağlamak festivalin temel amaçları arasındadır.

BİLGİLER
Yarışma bölümünde tema ve tür kısıtlaması bulunmamaktadır.

Festival için son başvuru tarihi 1 Eylül 2018 dir.

Festivale başvuru ücretsizdir.

Festival 3-4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI
Festival için son başvuru tarihi 1 Eylül 2018 dir.
Festivale başvuru ücretsizdir.
Katılımcılar ön eleme için filmlerini vimeo sitesine şifreli olarak yüklemelidir. Vimeo linki ve şifresi, başvuru formu ile birlikte festival komitesine iletilmelidir.
Katılımcıların, ıslak imzalı başvuru formunu ve katılım şartnamesini posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Festival 3-4-5- Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, yer, saat ve jüri bilgileri programla birlikte açıklanacaktır.
Festivale gönderilecek filmlerin İngilizce altyazısı olması gerekmektedir.
Festivale sadece 2017 ve 2018 yılında üretilmiş filmler katılabilecektir.
Filmlerin süresi en az 5 dakika en çok 30 dakika olmalıdır.
Yarışmaya tek bir eser ile başvurulabilir. Başvurulan eser daha önce ULUSLARARASI TRUVA ATI KISA FİLM FESTİVALİ’ne katılmamış olmalıdır.
Yarışma ile ilgili iletişim adresi olup yarışma sonuçları aynı adresten duyurulacaktır.
YARIŞMA DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Filmleri değerlendirme aşaması, ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleşecektir. Ön elemede başvuru koşullarına tam uygunluk aranacaktır. Koşullardan herhangi birisine uymayan filmler yarışma dışı kalacaklardır.
Jüri değerlendirmesinde Senaryo, Kamera, Işık, Ses vb. Sinematografik unsurların özgünlüğünü, filmin sinematografik anlatısının biçim içerik bütünlüğünü sağlayıp sağlamadığı gibi kriterleri puanlayacaktır.
Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan 10 film Festival Finalisti olarak adlandırılacaktır. En yüksek puanlı üç film ödül almaya hak kazanacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ UNSURLAR
Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “Başvuru Formu”,
Katılımcı tarafından imzalanmış “Katılım Şartnamesi”,
ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
Yarışmaya ekip halinde katılım sağlanması durumunda dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
Katılımcı/katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,
Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,
Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,
İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,
Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
Kullanılacak müziklerin telif sözleşmeleri de festival komitesine iletilir.
Telif konusunda suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
Eser sahibi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21. maddesinde tanımlanan işleme hakkı, 22. maddesinde tanımlanan çoğaltma hakkı, 23. maddesinde tanımlanan yayma hakkı, 24. maddesinde tanımlanan temsil hakkı ile 25. maddesinde tanımlanan “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı” bu maddeye dijital iletim de dahil olmak üzere umuma yayın, umuma iletim haklarını yer, sayı, muhteva ve süre sınırlaması olmaksızın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne devredildiğine dair feragatname almayı kabul ve taahhüt eder.
ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin, katılımcıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.
Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda, ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin bu hususu açıklama veya katılımcıları bilgilendirme sorumluluğu yoktur.
Katılımcı, şayet sunulan eser; yarışmaya katılım tarihinde kamunun bilgisi dâhilindeyse veya sonradan katılımcı/katılımcıların izni ve bilgisi dâhilinde bu duruma düşerse, Katılımcı/katılımcıların yetkilendirilmesi nedeniyle veya gizlilik borcu söz konusu olmaksızın üçüncü kişiye açıklanmışsa, ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.