Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu ve Taşköprü Belediyesi tarafından, 18-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında 30. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Sarımsak Festivali bünyesinde “Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenecektir.Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Taşköprü, adını şehrin girişinde Gökırmak üzerindeki ecdat yadigârı taş köprüden almaktadır.Şehir, antik çağlara kadar uzanan zengin ve köklü bir tarihe sahiptir. Şehrin Zımbıllı Tepe adıyla bilinen yerinde İzmir-Efes ve Gaziantep-Zeugma’nın bir benzeri olarak bilinen Roma dönemine ait Pafloganya eyaletinin merkezi kabul edilen Pompeiopolis antik şehri bulunmaktadır.

Devam eden kazılar sonrasında ortaya çıkartılmasıyla Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Pontus, Roma ve Bizans dönemlerindeki medeniyetlere ışık tutacağı bir gerçektir. Şehir, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemleri için de sahip olduğu mirası ile bir kültür merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde yetiştirdiği Taşköprülüzadeler ve diğerleri gibi tarihi şahsiyetleriyle dikkat çekmektedir.Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu ve Taşköprü Belediyesi tarafından, 18-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında 30. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Sarımsak Festivali bünyesinde “Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenecektir.

Taşköprü’de yetişen, “Beyaz Altın” olarak kabul edilen, kendine has aroma ve tadı ile bilinen sarımsak, halkın geçimini sağladığı önemli tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Sarımsak başkenti kabul edilmesi ile de şehir, yetişen bu ürün, coğrafi işaret belgesi ile de tescillenmiş bulunmaktadır. Bu ürünün yanı sıra, şeker pancarı ekiminin de yoğun yapıldığı ilçede tarım önemli bir geçim kaynağıdır. Aynı zamanda ormancılık faaliyetleri açısından da zengin bir konuma sahiptir.

Bu sempozyumda Taşköprü ve Pompeiopolis Antik Kenti ile ilgili her türlü tarihi, askerî, idarî, siyasî, sosyo – kültürel, coğrafi, tarım, hayvancılık, sağlık, endüstriyel, beşerî ve tabiî zenginliklerini bilimsel olarak tartışılmasına fırsat tanınması hedeflenmektedir. İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumu, yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin üretilmesine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması ümit edilmektedir.

Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Tebliğler, Türkçe (bütün lehçelerinde), Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça olarak sunulabilecektir. Sempozyuma Türkçenin dışında bir dille tebliğ verecek olan bilim adamlarının tebliğ metinlerinin varsa Türkçe çevirilerini, yoksa tebliğ özetlerini Sempozyum takviminde yer alan tarih aralığında sempozyum iletişim birimine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma tebliğ ile katılabilmek için “Sempozyum Takvimi”ne uygun olarak bildirilerin sempozyum iletişim birimine ulaştırmasını bekliyoruz. Bilim Kurulunca kabul edilen bildiri sahipleri, gelişmelerden ayrıca haberdar edilecektir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, teklif edilecek farklı konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Konuları:

Pompeiopolis ve Tarih
Tarım ve Hayvancılık
Kültürel Miras
Turizm
Eko Turizm
Coğrafya
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Sağlık
Eğitim
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Enerji


SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum ilanı 25 Aralık 2015
Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi 15 Şubat 2016
Kabul edilen özetlerin bildirimi 15 Nisan 2016
Makalelerin gönderilmesinin sonu 13 Mayıs 2016
Kabul edilen makalelerin duyurusu 30 Mayıs 2016
Sempozyum programının ilanı 30 Haziran 2016
Sempozyum 19-20 Ağustos 2016

İletişim : 0366 417 55 16
Faks : 0366 417 55 20
E-Mail : taskoprusempozyumu@kastamonu.edu.tr