Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu

T.C BAŞBAKANLIK
Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
TARİHTE TÜRKLER VE KÜRTLERULUSLARARASI SEMPOZYUMU
09‐10OCAK 2014 TÜRK TARİHKURUMUKONFERANS SALONU/ ANKARA/ TÜRKİYE
Türk ve Kürt ilişkileri, bugüne değin yeterince tarafsız, önyargısız ve akademik olarak
değerlendirilememiş ve tartışılan konular arasında yer almıştır. Bu nedenle, Türk Tarih Kurumu, tarihi
ve akademik sorumluluğu gereği, “Tarihte Türkler ve Kürtler” başlığı altında uluslararası bir
sempozyumdüzenlemeyi gerekli görmüştür.
Yurtiçi ve yurt dışından iştirak edecek akademisyenlerin katılımıyla,siyasi kaygılardan uzak ve
arşiv belgelerine dayalı, özgün tebliğlerin sunulacağı bu sempozyumun akademik anlamda tarih
çalışmalarına katkıda bulunması beklenmektedir. Bildiri göndermek isteyen araştırmacı ve
akademisyenler ayrıntılı bilgiye sempozyum.ttk.gov.tr internetsitesinden ulaşabilirler.
Bildiri sunacak katılımcılarının ulaşım, ibate ve iaşe giderleri Türk Tarih Kurumu’nca
karşılanacaktır.

Sempozyum Hakkında

Hiç şüphesiz ki Türkler kadim bir medeniyete, adaletli bir idareye ve hoşgörüye dayanan engin bir tarihe ve kültüre sahip olmuşlardır.
Muhtelif coğrafyalarda muhtelif millet, halk ve topluluklarla kader birliği edilerek oluşturulan bu engin tarih ve kültür Beylik’ten İmparatorluk’a ve nihayet Cumhuriyet’e intikal etmiştir.
Söz konusu kader birliğine örneklerden birisi, tarihi süreç içerisinde yer alan, Türk ve Kürt ilişkileridir. Ancak bu ilişki bugüne değin yeterince tarafsız, önyargısız ve akademik olarak değerlendirilememiş ve tartışılan konular arasında yer almıştır.
Bu nedenle, Türk Tarih Kurumu, tarihi ve akademik sorumluluğu gereği, “Tarihte Türkler ve Kürtler” başlığı altında uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi gerekli görmüştür.
Yurt içi ve yurt dışından iştirak edecek akademisyenlerin katılımıyla, siyasi kaygılardan uzak ve arşiv belgelerine dayalı, özgün tebliğlerin sunulacağı bu sempozyumun akademik anlamda tarih çalışmalarına katkıda bulunması beklenmektedir.

Sempozyum Konu Başlıkları

• Sempozyum içeriği TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRKLER VE KÜRTLER başlığı altında yer alan konuları kapsamaktadır.
• Sempozyumda sunulacak tebliğlerin akademik bir içerik arz etmesi gerekmektedir.
• Günümüz siyasi konularını içeren tebliğler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İletişim: www.ttk.gov.tr sempozyum.ttk.gov.tr
0 312 310 23 68 / 231 [email protected]
Önemli Tarihler
SempozyumYeri: Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu / Ankara / TÜRKİYE
BildiriÖzetlerininGönderilmesi İçin Son Tarih: 15 Ekim2013
BildirilerinGönderilmesi İçin Son Tarih: 2 Aralık 2013
Kabul Edilen BildirilerinDuyurulması: 20 Aralık 2013
Sempozyum: 09‐10Ocak 2014

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin