Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu ISASOR

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu ISASOR

Sosyo-ekonomik, politik ve kültürel konularda sosyal bilimlerin artan önemi, olay ve olguların anlaşılıp yorumlanmasında ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda sosyal ve eğitim bilimi alanlarında araştırma yapan bilim insanlarını bir araya gelip, bilimsel bir tartışma platformu oluşturup, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin ve teorik ve pratikteki güncel çalışmaların paylaşılmasını sağlamak bilim insanları için önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Hukuk, İletişim, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Lojistik, Maliye, Pazarlama, Sanat Tarihi, Sigortacılık, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Gereontoloji vd. sosyal alanlarda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışında yer alan bilim insanlarının sempozyuma katılımlarını sağlamak ve engin bilgi ve deneyimlerini, güncel çalışmalarını, bilim dünyasında tartışmaya açmalarını sağlamak sempozyumun temel amacı olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu kapsamda sizleri 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öncülüğünde, İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu’na (ISASOR 2018) davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin özeti öncelikle sempozyum bildiri özeti kitapçığında 30 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanacaktır. Tam metin gönderen katılımcıların hakemlik sürecinden geçmiş tebliğleri, tercihlerine göre ya ÜAK tarafından tanımlanan uluslararası yayınevi kriterlerine sahip yayınevi tarafından basılacak olan sempozyum kitabında yayımlanacak, ya da Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde uluslararası makale olarak, ücretsiz yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyumdaki bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir.

SEMPOZYUM KONULARI
Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Çalışma Ekonomisi
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Ekonomi
Dil Bilimi
Felsefe
Finans
Hukuk
İletişim
İşletme
İstatistik
Kamu Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Lojistik
Maliye
Pazarlama
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sigortacılık
Siyaset Bilimi
Sosyal Hizmetler
Sosyoloji
Spor
Şehir ve Bölge Planlama
Tarih
Turizm
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Yönetim Bilişim Sistemleri
Gerontoloji

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih: 25 Nisan 2018
Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih: 25 Nisan 2018
Sempozyum Programının İlanı: 28 Nisan 2018
Sempozyum ve Sergi Günleri: 03-05 Mayıs 2018
Bildiri Özetlerin Basımı: 30 Mayıs 2018
Tam metinlerin Gönderilmesi Son Tarih: 30 Haziran 2018
Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması: 30 Eylül 2018

http://isasor.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.