Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS ( ISRC 2016 / 03 – 06 KASIM 2016 / ANTALYA)

Değerli Bilim İnsanları;

03-06 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinin (International Strategic Research Congress-ISRC2016) duyurusunu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Kongremiz,farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmaları ile bir araya gelmesi, güncel gelişmelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve böylece disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenen ve bilimsel kurulda alanında uzman birçok yerli ve yabancı akademisyenin yer aldığı kongremiz, ulusal ve uluslararası farklı sorunlara yönelik çözümler üretilmesi, ekonomik, siyasi ve kültürel yakınlaşmanın arttırılması, yeni işbirliklerinin tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

Kongremizde bilimsel çalışmaların paylaşılmasının yanı sıra özellikle bilime gönül vermiş genç bilim insanlarının bir araya getirilmesi, ortaya konulacak sorunların çözümünde lokomotif rol oynamak, ortak çalışma grupları oluşturmak misyonuyla yola çıkılmıştır.

Kongre’de bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

Kabul edilen ve sonrasında genişletilen seçili tam metin tebliğler hakem süreci sonrası uluslararası/ulusal yayın evinde temalı kitap olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca İngilizce tebliğ metinlerinden hakem sürecinden geçen seçili yayınlar da uluslararası indekslerde taranan dergide yayınlanacaktır.
Sizleri Antalya’nın güzel hissettiren sonbaharında, sonuçlarının ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağını umut ettiğimiz kongremizde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Konular / Bölümler

İktisat
Maliye
Muhasebe
Organizasyon
Örgütsel Davranış
Pazarlama
Yönetim
Tarih
Çalışma Ekonomisi
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri
Kamu Yönetimi
İletişim ve Medya
Spor Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Psikoloji
Sosyoloji,
Matematik
İstatistik
Turizm Bilimleri
Tarım Bilimleri
Enerji
Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Ekonomik,Toplumsal vb. Sorunlar: Göç, Terör, Sağlık, Şiddet, Kadın Hakları, Enerji ve Çevre Sorunları