ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 2016

Değerli Bilim İnsanları;

27-30 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Internatioal Strategic Research Congress-ISRC2016) farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmaları ile bir araya gelmesi, güncel gelişmelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve böylece disiplinlerarası çalışmalara zemin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenen ve bilimsel kurulda alanında uzman birçok yerli ve yabancı akademisyenin yer aldığı kongremiz, ulusal ve uluslararası farklı sorunlara yönelik çözümler üretilmesi, ekonomik, siyasi ve kültürel yakınlaşmanın arttırılması, yeni işbirliklerinin tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır. Kongremizde bilimsel çalışmaların paylaşılmasının yanı sıra özellikle bilime gönül vermiş genç bilim insanlarının bir araya getirilmesi, ortaya konulacak sorunların çözümünde lokomotif rol oynamak, ortak çalışma grupları oluşturmak misyonuyla yola çıkılmıştır.

Kongre’de bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir

Kongrede sunulacak tebliğler için hakem süreci sonrası uluslararası editörlü kitapta yayın imkanı sağlanacaktır.

Kongrede sunulacak tebliğiler arasında jüri tarafından seçilenlere aşağıdaki ödüller verilecektir.

En iyi genç araştırmacı ödülü
En iyi sunum ödülü
En iyi bildiri ödülü
En iyi poster tebliği ödülü
Juri özel ödülü

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihi: 27-30 Ekim 2016

Özet son gönderimi: 2 Eylül 2016

Kongre ücreti son ödeme:9 Eylül 2016

Not: Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Bildiriler gönderime göre kongre kitabında tam veya özet bildiri olarak yer alacaktır.

Konular

Yaşlı Bakımı: Türkiye’de Yaşlı Olmak: Tarihsel ve Kültürel Boyutu ve Yaşlı Bakımının Geleceği, Uluslararası Düzeyde Yaşlı Refahı Hizmetleri ve Yaşlı Bakımı Hizmeti Deneyimleri, Sağlık ve Sosyo-Psikolojik Boyutu,
Yaşlı Ekonomisi: Sosyal Güvenlik ve Kamu Harcamaları Boyutu,
Dünya’da ve Türkiye’de Toplumsal Sorunlar: Göç, Terör, Şiddet, Kadın Hakları, Enerji ve Çevre Sorunları…
İşletme (Muhasebe, Organizasyon, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Yönetim),
Tarih,
İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri, Kamu Yönetimi,
Tarım Bilimleri,
İletişim ve Medya
Turizm,
Spor Bilimleri,
Eğitim Bilimleri (Dil ve Edebiyat, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, İstatistik)

İletişim

Bildirilerinizi ve her türlü soru,görüş ve önerinizi isrc2016@hotmail.com e-mail adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz.