Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri kongremizi için son bildiri gönderim tarihi 30 Mart 2018’dir.

Bilim ve teknolojide meydana gelen değişimin hayatımızı köklü bir şekilde etkilediği günümüzde, bireylerden beklenen özellikler de hızla değişmiştir. Ülkeler rekabet dünyasında ayakta kalan, eleştirel bir bakış açısı ile dünyaya bakan, öğrendiği bilgileri günlük yaşamında kullanan yaratıcı bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için ülkeler sürekli olarak eğitim programlarında değişiklikler yapmakta ve eğitimde yeni yaklaşımları ele almaktadır. Bu yeni yaklaşımlardan biri de 2001 yılında ortaya çıkan ancak geçmişi çok eski yıllara dayanan STEM eğitimidir. STEM Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin bir kısaltmasıdır. Her ne kadar bir kısaltma olsa da STEM, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının entegre bir şekilde verildiği, bunların günlük yaşamla ilişkilendirilip 21. yy yaşam becerileri ile desteklendiği eğitim yaklaşımıdır. Bugün birçok ülke STEM eğitimini formal ve informal eğitim ortamlarında vermekte ve desteklemektedir. Bu bağlamda, ülkeler bireylere iyi bir STEM eğitimi verebilmek için ciddi çalışma ve projeler yapmaktadır. Yapılan proje, çalışma ve eğitimlere rağmen STEM eğitimi konusunda ciddi yanlışlar da yapılmakta ve STEM eğitiminin istenilen düzeyde programa entegrasyonu sağlanamamaktadır. Ülkemizde de STEM eğitimi konusunda kimi yanlışlar yapılmakta ve eğitim programlarına yeterince entegre edilmemektedir. STEM eğitimi ile ilgili yapılan bu yanlışların STEM eğitiminin yeterince anlaşılmadığını göstermektedir. Oysa, STEM eğitiminin ülke çapında doğru bir şekilde anlaşılması, STEM eğitimi konusunda öğretmen ve akademisyenlerin bilinçlendirilmesi, STEM eğitiminin müfredata etkin bir şekilde entegre edilebilmesi ve öneminin kavranması büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu nedenle, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında “Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri” kongresini yapmayı planlamaktayız. Kongre sonucunda, STEM eğitimine yönelik bir STEM eğitim raporu yayınlanacaktır.

KONULAR

DOĞA BİLİMLERİ
Fizik, Kimya ve Biyoloji alanları ile ilgili tüm konular dahildir.

STEM EĞİTİMİ
STEM eğitimi ile ilgili tüm konular dahildir.

MÜHENDİSLİK
Mühendislik Eğitimi
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Genetik Mühendisliği
Moleküler Biyoloji Mühendisliği
Uçak-Gövde Motor Mühendisliği
Mühendislikte yenilikçilik ve yaratıcılık
Elektirik Mühendiliği
Yazılım Mühendisliği
Megatronik Mühendisliği
Mühendislikte Etik
Savunma Sanayi ve STEM
Yenilenebilir Enerji ve Önemi

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
Sosyal ve Beşeri Bilimleri ile ilgili tüm konular dahildir.

MATEMATİK
Matematik alanı içerisinde yer alan tüm konular dahildir.

EĞİTİM BİLİMLERİ
– Bilim ve Bilimin Doğası
– Eğitim Felsefesi
– Eğitim Politikaları
– Eğitim Programları ve Öğretim
– Eğitim Psikolojisi
– Eğitim Sosyolojisi
– Eğitim Tarihi
– Eğitim Teknolojisi
– Eğitim Yönetimi
– Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
– Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
– Fen Bilimleri Eğitimi
– Güzel Sanatlar Eğitimi
– Kimya eğitimi
– Fizik eğitimi
– Üstün Zekalıların Eğitimi
– Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
– Matematik Eğitimi
– Mühendislik Eğitimi
– Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitimi
– Robot Eğitimi
– Okul Öncesi Eğitimi
– Öğretmen Yetiştirme
– Özel Eğitim
– Sosyal Bilimler Eğitimi
– Türkçe Eğitimi
– Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
– Yabancı Diller Eğitimi

AMAÇ

Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri” kongresi ile akademisyen, öğretmen ve öğretmen adayları ile STEM alanlarında çalışan tüm bireylerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle STEM eğitimi sadece eğitim fakültesi değil tüm fakültelerin içinde yer aldığı bir yaklaşım sunar. Kongreye, başta Eğitim Fakültesi olmak üzere Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi de dahil edilmiştir. Ayrıca Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi ile aşağıda sıralayacağımız amaçları da gerçekleştirme düşüncesindeyiz.

1. STEM ile ilgisi bakımından yapılan çalışmalar incelendiğinde, söz konusu çalışmalarda STEM ile ilgili yanlışların yer aldığı görülmektedir. Bu yanlışlar konusunda akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarına rehberlik etmek.

2. STEM eğitiminin müfredata etkin bir şekilde entegre edilebilmesi ve öneminin kavranması konusunda akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarına yol gösterici çalışmalarda bulunmak.

3. Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri kongresi sırasında yapılacak panel ve konuşmalar ile sunulacak bildirilerden yola çıkarak STEM eğitimi ile ilgili bir STEM eğitim raporu yayınlamak.

4. STEM eğitimi konusunda üniversitemizin yapmış olduğu çalışmaları paylaşarak diğer üniversitelere bu konuda rehberlik etmek.

5. STEM çalışmalarının sadece eğitim fakülteleri ile sınırlandırılmayacağı, disiplinler arası bir yaklaşım olduğu ve tüm fakülteler ile birlikte hareket edildiğinde STEM eğitimi konusunda başarı sağlanacağı konusunda farkındalık yaratmak.

6. Üniversite olarak Türkiye’de ilk Uluslararası STEM kongresini yaparak Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliği yaratmak.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özet gönderimi son tarih 30 Mart 2018
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi 3 Nisan 2018
En son kayıt tarihi 6 Nisan 2018
Kongre programının duyurulması 15 Nisan 2018
Kongre tarihleri 3-5 Mayıs 2018
Tam Metinlerin gönderilmesi 20 Mayıs 2018
E-Kitabın Basılması 20 Eylül 2018

Kongre web sitesi için tıklayınız