Uluslararası Sosyo – Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi

Uluslararası Sosyo – Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi

KONULAR
Sosyo-ekonomik temelde kalkınma ile ilişkili her çalışma kongre kapsamına girmekle birlikte konular aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

ARGE ve İnovasyon Ekonomisi
Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme
Bilişim Teknolojileri Ekonomisi
Kalkınmada Sağlık Ekonomisi
Sosyal Kalkınma Politikaları
Sürdürülebilir Kalkınma
Değer Temelli Kalkınma
Yenilik Sistemleri
Eşitsizlikler ve Sosyal Politikalar
Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Kurumsal Yapılar
İşletme Sorunları ve Çözümler
Kalkınma için İyi Yönetimin Bileşenleri
Biyoteknoloji ve Biyomedikal Yatırımları
Kamu Yatırımlarının Etkinliği
Kent Ekonomisi ve Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Kırsal Kalkınma
Kriz Dönemlerinde Bölgesel Ekonomiler
Güvenlik Politikalarının Kalkınmaya Etkisi
Kurumsal Güven Politikaları
Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma
Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri
Örgüt, Yönetim ve Yönetici Geliştirme
Model İşletmeler ve Kurumlar
Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma
Sosyo-Kültürel Yapı ve Kalkınma
Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Politikaları
Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Yerel ve Bölgesel Dinamikler
Hukuk, Adalet ve Kalkınma
Doğal Kaynakların Yönetimi
Turizm Ekonomisi
Uluslararası Karşılaştırmalı Kalkınma Politikaları
Asimetrik Tehditler ve Devlet Güvenliği
Avrupa’nın Yeni Komşuluk Politikaları
Bölge Çalışmaları
Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler
İnsani Güvenlik ve Göç
Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
21 yy.da değişen Jeopolitik Koşullar
Kalkınma Teorileri
Kalkınma Uygulamaları ve Araçları
Kalkınma ve KOBİ’ler
Kalkınmada Demografik Etkenler
Kalkınmada Finansman
Kalkınmada Lojistik
Kalkınmada Pazarlama
Rekabet Edilebilirlik
Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Rolü
İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
İşgücü Piyasaları
Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
Ortadoğu’da İslami Düşünce ve İslami Hareketler
Radikalizm ve Aşırıcılık
Siber Güvenlik ve Siber Savaş
Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık
Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları
Uluslararası İlişkiler,
Siyasi Tarih
Devletlerarası Hukuk
İç Güvenlik Çalışmaları
Göç Çalışmaları
Stratejik Yönetim Çalışmaları
Afet Yönetimi Çalışmaları
Uluslararası Örgütler ve Bölgesel Kalkınma
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle İlişkileri
Türkiye’nin Sınır Ülkelerle Olan İlişkileri
Ulusal Bir Güç Olarak Ekonomi Faktörü
Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Güvenlik
Enerji Politikası
Uluslararası Terörizm
Uluslararası Sistemde Ekonomik-Politik Rekabet
Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışı
Uluslararası İlişkiler Teorisinde Güncel Tartışmalar
Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunları
Kalkınma ve Yönetim İlişkisi

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özeti göndermek için son tarih: 20.08.2018
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 28.08.2018
Kayıt Son Tarih: 03.09.2018
Tam metin gönderme son tarihi: 12.09.2018
Sempozyum tarihi: 27 – 28 Eylül 2018

https://www.bitlisuseak.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.