Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi

Sizi Hacettepe Üniversitesi’ne Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK16) için davet ediyoruz. Kongre 21-23 Kasım 2016’da Ankara’da gerçekleştirilecektir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla Türkiye’de öncü bir eğitim kurumudur.

1995’ten bugüne kadar sosyal hizmet sempozyumları, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği işbirliği ile her yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilmiştir. Bu yıldan itibaren, buluşma bir kongreye dönüşüp geniş bir temaya sahip olmuş ve ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe taşınmıştır.

Sosyal sorunların yerel, bölgesel ve uluslararası boyutta yansımalarına sosyal hizmetin yanıtının tartışılması gereksinimi, 2016 Kongresi’nin temelini oluşturmaktadır. Bu gereksinimi sosyal hizmetin geleceğine odaklanarak karşılamayı umut ediyoruz.

Kongrenin amacı akademisyenlerin, araştırmacıların, eğitimcilerin ve saha çalışanlarının, eğitim, hizmetlerin örgütlenmesi, sosyal politikalar, kırılgan grupların değişen gereksinimleri ve hizmet sunumları ile ilgili görüşlerini, sosyal hizmetin geleceği bağlamında paylaşabilmeleri için buluşmasını sağlamaktır.

Kongrenin davetli konuşmacıları olarak İngiltere’den Prof. Dr. Lena Dominelli, Prof. Dr. Malcolm Payne ve ABD’den Prof. Dr. Haluk Soydan, görüşleriyle katılımcılara ilham verecek ve onları güçlendireceklerdir.

Kongremiz sizin değerli katılımlarınız, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin işbirliği ve sponsorlarımızın desteğiyle başarıya ulaşacaktır. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2016 ‘ya meslektaşlarınız ile buluşmak ve akademik etkileşimleri sağlamak üzere katılmanızı samimiyet ve sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

Prof. Dr. Sunay İl (Başkan)    /     Doç. Dr. Tarık Tuncay (Başkan Yardımcısı)    /    Doç.Dr. Ercüment Erbay (Başkan Yardımcısı)

ANA TEMA

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği

ALT TEMALAR

a) Sosyal hizmet eğitimi ve öğretimi

Sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temeli
Kuram ve uygulama ilişkisi
Uygulama ve eğitimde sosyal hizmet araştırması
Genelci veya uzmanlaşma yönelik sosyal hizmet eğitimi
Açık veya uzaktan eğitim
Sosyal hizmet eğitiminin uluslararası boyutu
Sosyal hizmet üretiminde yeni yöntemler
Sosyal hizmet müfredatı geliştirmede güçlükler ve fırsatlar
Sosyal hizmet öğretim yöntemlerinin yansımaları
Sosyal hizmet öğretiminde teknolojinin kullanımı

b) Sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve sosyal politikalar

Sosyal hizmetlerin merkezi ya da yerel yönetimi
Yeni kamu yönetimi
Sosyal politika uygulamaları
Sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve kurumsallaşması
Kamu ve kamu dışı sosyal hizmet sunumları
Gönüllülük
c) Kırılgan grupların değişen gereksinimleri ve yeni hizmet sunumları

Yoksulluk
Sağlık ve akıl sağlığı
Şiddet
Çocuk refahı
Engellilik
Kadın hakları
Toplumsal cinsiyet
Yaşlanma
Aile sorunları
Göç
Afetler
Ceza-adalet sistemleri
İnsani hizmet teknolojileri