Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansının Ardından

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak katılımcıları arasında yer aldığımız ve bölgemizde sosyal girişimcilik alanında yaşanan son
gelişmeleri değerlendirme şansı bulduğumuz Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi.

British Council, TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek projesi) ve TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) oraklığında
düzenlenen Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, Türkiye Vodafone Vakfı stratejik ortaklığı ve Kadir Has Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konferans BATI BALKANLAR, TÜRKIYE, UKRAYNA, GÜRCISTAN ve İNGILTERE’den 150 deneyimli sosyal girişimciyi ve sosyal girişimleri destekleyen kuruluşlardan temsilcileri bir araya getirdi. İki gün boyunca yapılan tartışmalarla sosyal girişimciliğin bölgedeki gelişimi tartışıldı. Sosyal girişimciler ile kamu, özel sektör ve sivil toplumda sosyal girişimciliğin gelişimini destekleyen kişiler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi; Sosyal Girişimcilikle ilgili bilgi ve iyi örnek paylaşımlarının sağlanması; Sosyal
girişimciliğin bölgede oynayabileceği rolle ilgili farkındalığın arttırılması; Sosyal girişimcilerin bölgesel ağlarının
geliştirilmesi ve derinleştirilmesi Konferans’ın ana hedefleri arasında yer aldı.

Konferans’ın ortaklarından TACSO PROJESI TAKIM LIDERI PALLE WESTERGAARD, konferansın “TACSO’nun sivil toplum, kamu ve özel sektör arasındaki isbirliği ve diyalogu desteklemedeki çalışmalarında önemli bir adım” olduğunu belirtti. “Hem Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hem de diğer ülkelerde, özel sektör, sivil toplum ve kamu arasındaki sınırların son yıllarda giderek bulanıklaştığını”
belirten Westergaard, “öncü kuruluşların sosyal ve çevresel hedeflerini is yaklaşımlarıyla birleştirmelerinin yanı sıra;
kamunun da sivil toplum ve özel sektör ile daha yakın işbirlikleri gerçekleştirdiğini” belirtti. Westergaard “bu konferansın Avrupa
Birliği aday ülkelerinde bu trendlerin nasıl islediğini görmek ve bölgeden sosyal girişimcilerin ağlarını geliştirmelerini teşvik
etmek için heyecan verici bir fırsat” olduğunu belirtti.

BRITISH COUNCIL TÜRKIYE DIREKTÖRÜ MARGARET JACK, sosyal girişimlerin ” ‘isletme’ ve ‘üçüncü sektör’ kategorilerini
sorgulayarak; yeni olanaklar, çerçeveler ve yeni düşünme şekillerinin yolunu açtığını” belirtti. ” Sosyal girişimler
ekonomiye katkılarının yanı sıra; engelliler, evsizler, kırsalda yasayan kadın ve gençler gibi dezavantajlı gruplara is olanakları
yaratıyor. Fakirliğin azaltılmasının yanı sıra sosyal hizmetlerin iyileşmesi ve alternatif bir yöntemle sunulması için de olanak
sağlıyor” dedi. “Sosyal girişimlerin hayırseverlik veya bağışçılıkla ilgili olmadığını, isletme kurallarına uygun olarak hareket eden ve öncelikli olarak sosyal sermaye yaratılması için çalışan kuruluşlar” olduğunun altını çizen Jack, “Birleşik Krallık’ın sosyal Girişimcilik ve sosyal girişimler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ve bugün Birleşik Krallık’ta sayıları 62,000’i bulan sosyal girişimlerin 800.000 kisiyi istihdam ettiğini; yılda 24 milyar pound tutarında ciro oluşturduğunu ve GSYH’ye %1 oranında destek verdiğini” belirtti.

TÜRKIYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI YÖNETIM KURULU BASKANI PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER ise “TÜSEV’in son iki sene içinde Türkiye’de sosyal girişimlerin gelişmesi için büyük çaba sarf ettiğini” belirterek konferansın sosyal girişimcilik alanında çalışan kişilerin bilgi ve deneyim paylaşımı ve 20’den fazla ülkeden katılan sosyal girişimcilerle ağ kurmaları için essiz bir fırsat sunarak TÜSEV’in
bu alandaki çalısmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Ergüder, “Konferansta yapılan tartışmaların sivil toplum kuruluşlarını ve girişimcileri kendi sosyal girişimlerini kurmaları ve geliştirmeleri için ilham vermesini ve sosyal sorunların çözümünde daha yenilikçi yöntemler geliştirilmesi konusunda da cesaretlendirmesini umduğunu” belirtti. Ergüder tüm konferans ortakları, Türkiye Vodafone Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi’ne de konferansın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

TÜRKIYE VODAFONE VAKFI BASKANI DR. HASAN SÜEL de, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan ve sürekli değişen bir bölgenin merkezinde yer alan Türkiye’nin sosyal inovasyon için bölgesel bir platform olma potansiyeline dikkat çekti. Türkiye’nin
genç ve eğitimli nüfusuyla, özel sektörde artırdığı kapasitesini sosyal Girişimcilik alanında da geliştirmek için yeterli kaynaklara sahip olduğunu beliren Süel, Vodafone’un dünya üzerindeki 27 yerel vakfından biri olan Türkiye Vodafone Vakfı’nın, şirketin sorumluluk sahibi küresel vatandaş olma ve toplumla bütünleşme taahhüdünün sosyal hayata yansıması olduğunu dile getirdi. Süel, sözlerine söyle devam etti: “Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizde sosyal girişimciliğin yaygınlaşmasını destekliyoruz. Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı’nı da, Türkiye’deki sosyal Girişimcilik örneklerinin küresel bir platformda sergilenmesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden Konferans düzenleyicilerine ulaşabilirsiniz.

MELTEM GÜNYÜZLÜ ATEŞ British Council, Pazarlama ve İs Ortaklıkları Müdürü
meltem.gunyuzlu@britishcouncil.org.tr

DERYA KAYA Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, İletişim Koordinatörü
derya@tusev.org.tr