Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve EĞİLİMLER KONGRESİ’NİN DEĞERLİ KATILIMCILARI,

8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi’ne (www.sos-nat.com) sizleri davet etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi ile sosyal bilimler alanında güncel tartışmaları, yeni eğilimleri ve teorik tartışmaları çok disiplinli bir bakış açısıyla gündeme getirmeyi amaçlamaktayız. Küresel dünya düzeninden küreselleşme sonrası yeni dünya düzenine geçiş sürecinde sosyal bilimlerin farklı alanlarında gündeme gelen tartışmaları ve ortaya atılan yeni teorileri incelemeyi ve yorumlayarak siz değerli katılımcılarımızla birlikte çözüm odaklı öneriler getirmeyi hedeflemekteyiz.

Kongrede kabul edilen bildiri özetleri öncelikli olarak elektronik kongre özet kitabında yayınlanacak, katılımcılarımızın tercihlerine göre tam metinleri ise kongreyi takip eden süre içinde (yaklaşık 30 gün) yine elektronik kongre tam metin kitabında yayınlanacaktır. Bunun yanı sıra, tercihe bağlı olarak katılımcılarımızın tam metinleri uluslararası kitap bölümü olarak veya ulusal kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.

  • Uluslararası kitap bölümlerinin dili İngilizce olacak ve editör onayıyla yayınlanacaktır.
  • Kongremizle ilgili olarak uluslararası kitap(lar) İngiltere, ABD ve Kanada’da anlaşmalı yayınevleri tarafından basılacaktır.
  • Yayınevi editörleri gerekli görmeleri durumunda proofreading isteyebileceklerdir.
  • Uluslararası olarak yayınlanacak kitaplardaki bölüm ücreti kongre katılım ücretine dahil değildir (kitap bölüm ücreti ilerleyen günlerde ilan edilecektir.)
  • Kongreyle ilgili olarak çıkarılacak uluslararası kitabın Nisan 2019 doçentlik başvurularından önce basılması ve yazarlara ulaştırılması planlanmaktadır.
  • Çalışmasını ulusal kitap bölümü olarak değerlendirmek isteyen katılımcılarımıza ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır.
  • Ulusal olarak yayınlanacak kitaplardaki bölüm ücreti kongre katılım ücretine dahil değildir (kitap bölüm ücreti ilerleyen günlerde ilan edilecektir.)

Kongremizde yüz yüze oturumların yanında, sanal sunum, video sunum ve poster sunumu seçenekleri de mevcuttur. Sanal sunum, video sunum ve poster sunumu tercih eden katılımcılarımız da kongrede sağlanan tüm haklardan faydalanabileceklerdir (katılım belgesi, özet bildiri kitabı, tam metin kitabı, uluslararası kitap bölümü yazarlığı ve ulusal kitap bölümü yazarlığı).

Kongremizde katılımcılara verilecek katılım belgeleri hem Türkçe hem İngilizce düzenlenecektir. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Kongremizde özet bildiriler için yazım kuralları ilerleyen günlerde ilan edilecektir. Katılımcıların bildirilerini 10-15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

Konu Başlıkları
1- SOSYAL, İDARİ VE BEŞERİ BİLİMLER
Açık ve Uzaktan Öğrenme, Yükseköğretim Çalışmaları
Arkeoloji, Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Osmanlı Kurumları Medeniyeti Türk-İslam Sanatı ve Çağdaş Sanat,
Avrupa Birliği, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası İlişkileri
Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Muhasebe
İktisadi düşünce, İktisat Tarihi, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Ekonometri, Uluslararası İktisat
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünceler, Siyasi Tarih
Sosyal Politika, Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi
Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Nicel Karar Yöntemleri, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama
Gazetecilik ve Medya, Halkla İlişkiler, İletişim Çalışmaları, Reklamcılık, Radyo-TV-Sinema, Grafik Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Çalışma Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Uluslararası Psikoloji
Turizm, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,
Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları

2- SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ
Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji, Yaşlı ve Hasta Bakımı, Sağlık Ekonomisi, Beslenme ve Diyetetik, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
İş Sağlığı ve Güvenliği
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği

3- HUKUK VE ADALET BİLİMLERİ
Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Deniz Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku, Mali hukuk, Medeni Hukuk, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Milletlerarası Kamu Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Özel Hukuk, Roma Hukuku, Ticaret Hukuku.

4- DİN VE İNANÇ BİLİMLERİ
Arap Dili ve Belagatı, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, Hadis, İslam Felsefesi, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi, Kelam, Mantık, Tasavvuf, Tefsir.

5- EĞİTİM BİLİMLERİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi.