Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyumu Neuroscience, İstanbul Aydın Üniversitesi ve IMDA ortaklığında 13-14-15 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Birçok önemli ismin konuşmalarıyla onurlandıracağı sempozyumda Davranışsal Finans, Sosyal Psikoloji, Müşteri Davranışları, Araştırma Yöntemleri, Örgütsel Davranış üzerine bildiriler yayımlanacak. Sunulacak bildirilerin özetleri ve tam metinleri, Journal of Euromarketing, Journal of Transnational Management ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yayınlanmaya hak kazanabilecektir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Sempozyum, sosyal bilimlerde davranış alanına ilgi duyan tüm katılımcılara açıktır.

Önemli Tarihler:

Özet Bildiri Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2020

Özet Bildiri Kabul Açıklama Tarihi: 24 Ocak 2020

Sempozyum Katılım Son Ödeme Tarihi: 27 Ocak 2020

Sempozyum Programı Yayın Tarihi: 3 Şubat 2020

Tam Metin Teslim Tarihi: 20 Şubat 2020

I. ULUSLARARASI

SOSYAL BİLİMLERDE DAVRANIŞ TEMELLİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

13-14-15 ŞUBAT 2020

1.GÜN

SEMPOZYUM AÇILIŞI

09:00-09:40 Açılış Konuşması; (​Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA & Kanat AYYILDIZ)

10:00-10:40 Konuşmacı;

11:00-11:40 Konuşmacı;

1.OTURUM: DAVRANIŞSAL FİNANS

13:00-13:40 Yatırım Davranışları (3 Bildiri)

14:00-14:40 Haberlerin Yatırım Kararlarına Etkisi (3 Bildiri)

15:00-15:40 Politika ve Finans (3 Bildiri)

2.GÜN

2.OTURUM: SOSYAL PSİKOLOJİ

09:00-09:40 Toplumsal Davranışları Araştırmaları (3 Bildiri)

10:00-10:40 Çevrenin İnsan Davranışları Üzerine Etkisi (3 Bildiri)

11:00-11:40 İnsan Etkileşimleri ve Kültürel Farklılıklar (3 Bildiri)

SÖYLEŞİ:

13:00-13:30

3.OTURUM: MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI

13:30-14:10 Alışveriş Alışkanlıkları (3 Bildiri)

14:30-15:10 Müşteri Deneyimi Araştırmaları (3 Bildiri)

15:30-16:10 E-Ticarette Müşteri (3 Bildiri)

3.GÜN

4.OTURUM: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

09:00-09:40 Geleneksel ve Modern Araştırma Yöntemleri Karşılaştırmaları (3 Bildiri)

10:00-10:40 Karma Araştırma Yöntemi Kullanımı (3 Bildiri)

11:00-11:40 Nörobilim (3 Bildiri)

SÖYLEŞİ:

13:00-13:30

5.OTURUM: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

13:30-14:10 Çalışan Davranışları (3 Bildiri)

14:30-15:10 Liderlik ve Koçluk (3 Bildiri)

15:30-16:10 Örgütsel İletişim (3 Bildiri)

16:30-17:10 Stratejik Yönetim (3 Bildiri)

SEMPOZYUM KAPANIŞI

17:30-17:50 Kapanış Konuşması; Neuroscience Dr. Fatih ÖLÇEKÇİLER

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Ertan TEZCAN (İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji)
Prof. Dr. Celal Nazım İREM (İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari B. Fakültesi)
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ – Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Profesörü
Prof. Dr. Erdener KAYNAK – Professor of Marketing at Penn State Harrisburg
Prof. Dr. Geoff LANCASTER – Dean at London School of Commerce
Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA (İstanbul Aydın Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi)
Prof. Dr. Jose Paulo Marques dos SANTOS – Servidor Publico na Governo do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Luiz MOUTINHO – Professor of Marketing at University of Suffolk
Prof. Dr. Mehmet Hanifi AYBOĞA (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler M. Y. O.)
Prof. Dr. Özlem Arzu AZER – Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA (İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)
Prof. Dr. Rajendra KUMAR – Course Leader (MBA Programme) at London School of Commerce

Onur Kurulu

Sempozyum Onursal Başkanı

Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)

Onur Kurulu

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ
(İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN
(İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
(İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

Prof Dr Erdener KAYNAK
(Professor of Marketing at Penn State Harrisburg)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Dr. Fatih ÖLÇEKÇİLER
Dr. Öğretim Üyesi Alper FİDAN
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin KAZAN
Dr. Öğretim Üyesi Seray TOKSÖZ
F.Gülşah DİZAR
Yunus KARADAĞ

Sempozyum Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Dr. Fatih ÖLÇEKÇİLER
Dr. Öğretim Üyesi Alper FİDAN
Dr. Öğretim Üyesi Burçin KAPLAN
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin KAZAN
Dr. Öğretim Üyesi Seray TOKSÖZ
F.Gülşah DİZAR
Yunus KARADAĞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here