Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ( USBIK )

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK )

Kongre Çağrısı
Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK)”ne katılmak üzere; sosyal ve beşerî ilimlerin farklı alanlarında çalışmalar yapan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini Türkiye’nin kadim şehirlerinden biri olan Kayseri’ye davet etmek istiyoruz.

31 Ocak – 03 Şubat 2018

Konu Başlıkları
Antropoloji
Arkeoloji
Arap Dili ve Belagati
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bilgi ve Belge Yönetimi
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dilbilimi
Din Felsefesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Dinler Tarihi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Hadis
Halk Bilimi
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
Kelam
Psikoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sosyoloji
Tarih
Tasavvuf
Tefsir
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi
Türkçe Eğitimi
Uluslararası İlişkiler
Yabancı Diller Eğitimi
Diğer Sosyal Bilim Alanları

Kongre Yeri
Erciyes Üniversitesi, 15 Temmuz Yerleşkesi

Kongrenin amaçları

1. Yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların ve uygulayıcıların yapmış oldukları çalışmaları bir araya getirerek sosyal bilimler alanında meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele almak,

2. Bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarabilmelerine ve bilimsel olarak tartışmalarına ortam hazırlamak,

3. Disiplinler arası çalışmaları ele almak.

Kongre dilleri Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olarak kararlaştırılmıştır. Yeterli sayıda katılım olması durumunda Japonca ve Korece sunum da yapılabilecektir. Bildiri özeti son gönderim tarihi 27 Ekim 2017’dir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiriler bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve kabul edilen bildiriler 13 Kasım 2017 tarihinde www.usbik.com sitesinde ilan edilecektir. Sunumu gerçekleştirilen bildirilerin özetleri ISBN’li kongre özet e-kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış olan bildiri tam metinlerinin 03 Mart 2018 tarihine kadar kongre sekreteryasına gönderilmesi durumunda, bildiri tam metinleri de ISBN’li kongre e-kitabında yayımlanacaktır.

Bilgi için: [email protected]

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderim Başlangıcı Özet alımı başlamıştır.
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarih 27.10.2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 13.11.2017
Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarihi 27.11.2017
Kongre Programının İlanı 15.01.2018
Kongre Başlangıç Tarihi 31.01.2018
Kongre Sunum Bitiş Tarih 02.02.2018
Gezi 03.02.2018
Tam Metin Gönderim Son Tarihi 02.03.2018

http://www.usbik.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.