ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: TÜRKİSTAN FORUMU III

Değerli meslektaşımız,

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi olarak 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında “ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: TÜRKİSTAN FORUMU III “Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler” adıyla bir kongre düzenlemekteyiz. Kongremizde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan birçok Türk Cumhuriyeti’nin bu süreç içerisinde sosyal, iktisadi, hukuki, vb. alanlardaki gelişimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bu gelişmelerdeki rolü ve etkinliği sizlerin katkıları ile bilimsel boyutta ele alınacaktır.

UNESCO tarafından 2016-2017 sezonu “Hoca Ahmet Yesevi” yılı ve kongremizin düzenleneceği Türkistan Şehri’nin TÜRKSOY tarafından 2017 yılının “Türk Dünyası’nın Kültür Başkenti” ilan edilmesi, kongremizi daha da anlamlandırmaktadır.

Kongreye katkılarınızı ve desteklerinizi bekleriz. Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Konuları
1 Türk Dünyası Ülkelerinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapılarındaki Gelişmeler;
2 Türk Dünyasının Siyasi ve Hukuki Yapısındaki Son Değişimler ve Demokratikleşme Çabaları;
3 Çok Uluslu Şirketlerin Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynaklarına Yönelik Politikaları;
4 Yeni Dünya Düzeninde Türk Dünyasının Rolü: Fırsatlar, Tehditler ve Uluslararası Sisteme Entegrasyonu;
5 Küreselleşme ve Bölgeselleşme Ekseninde Türk Dünyası Ülkeleri Arasındaki İlişkiler: Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.