Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST)

Sosyal Bilimler Kongresi

DEĞERLİ MESLEKTAŞIMIZ,

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. Yılı sebebiyle İ. Ü. Edebiyat Fakültesi uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrede özelde Birinci dünya Savaşının, genelde savaşın sosyal bilimler (tarih, edebiyat, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, sanat tarihi vs.) boyutuyla ele alınması hedeflenmektedir. İnsanlık tarihinin maalesef ayrılmaz bir parçası olan savaşların yerel ve küresel ölçekte toplumlarda ne gibi değişiklikler yaptığını tespit etmek, uygarlık sürecine etkilerini ortaya koymak bu kongrenin ana amaçlarından birisidir. Kongre içinde panel önerileri kabul edilecektir. Sunulan bildiriler bir seçim yapıldıktan sonra ilgili bilim alanına göre editörlü kitap haline getirilecektir. Ayrıca kongrenin son bilgiler ve bulgular ışığında ortaya konacak çalışmalarla dünya savaş literatürüne katkı yapması beklenmektedir.

Türkiye’nin sosyal bilimler alanında en önemli kurumlarından biri olan İ. Ü. Edebiyat Fakültesinin düzenlemiş olduğu böylesine önemli bir kongrede siz değerli meslektaşımızı bir bildiri/panel/poster ile aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

PROF. DR. HAYATİ DEVELİ
İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

Kongre Tarihi 12-14 Eylül 2018

ANA KONULAR

FELSEFE
– Savaş Nedir?
– İnsan Doğası ve Savaş
– Savaşın Ahlakiliği
– Savaşta Ahlaki Normlar
– Haklı Savaşın Olanağı
– Savaş ve Adalet
– Pasifizm ve Savaş
– Savaşın Fenomenolojisi
– Eski ve Yeni Savaşları
– Birinci Dünya Savaşı, Filozoflar, Yazarlar (L. Wittgenstein, E. Husserl, H. Bergson, S. Freud, M. Weber, E. Durkheim, G. Bataille, Alain, M. Proust, S. Zweig, P. Valéry)
– Polemoloji (savaşbilim), İrenoloji (barışbilim), Staziyoloji (İç Savaş Teorisi)
– Birinci Dünya Savaşı Bağlamında Total Savaş Kavramı ve Asker figürü
– Birinci Dünya Savaşı Bağlamında Mutlak Savaş Kavramı
– Birinci Dünya Savaşı ve Avrupa Kamu Hukuku’nun Çözülmesi
– Birinci Dünya Savaşı ve Weimar dönemi filozofları
– Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Felsefesi
– Birinci Dünya Savaşı ve Aydınlanmanın İdealleri
– Sèvres, Versailles ve Rövanş fikri
– Tolstoy versus Clausewitz
– Emperyalizm ve evrenselcilik
– Toplu seferberlik ve Demokrasi

SOSYOLOJİ
– Savaş yıllarında Osmanlı toplumu, yoksulluk, toplumsal tabakalaşma, intihar vakaları, aile, demografi, boşanma vakaları, tarımsal üretim, kırsal ve kentsel hayat, dikey ve yatay hareketlilik, ticaret, zanaat, işçilerin durumu.
– I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan göçler ve toplumsal sonuçları
– Savaş karşıtlığı
– Mütareke dönemi İstanbul’unda toplumsal hayatın edebiyattaki yansımaları
– I. Dünya Savaşı’nın etkilerinin ve genel anlamda dönemin toplumsal hayatının edebiyat eserleri ve hatıratlardaki yansımalarının edebiyat sosyolojisi açısından değerlendirilmesi
– Askeri sosyoloji açısından I. Dünya Savaşı ve cepheler
– I. Dünya Savaşı’nda komutan ve askerlerin toplumsal kökenleri
– Savaşın Demografik Etkisi ve Dünya Nüfusu
– Savaşın Toplumsal Hayatlara Etkisi: Asayiş ve Güvenlik
– Sivil Toplumun Durumu ve Faaliyetleri
– Savaşın Yaralarının Sarılması: Mülteciler, Göçmenler, İlticalar, Sürgünler ve Kimsesizlerin Durumu
PSİKOLOJİ
– I. Dünya Savaşı sırasında uygulamalı psikolojinin gelişimi
– Askeri Psikoloji’nin Doğuşu ve Gelişimi
– I. Dünya Savaşı ve grup Halinde uygulanan zeka testlerinin geliştirilmesi: Ordu Alpha ve Ordu Beta testlerinin farklı içeriklerinin oluşturulması
– I. Dünya Savaşı’nın endüstriyel-örgütsel psikolojinin gelişimi üzerindeki etkileri: Askeri personelin yetenek ölçümleri ile değerlendirilmesi, sınıflandırılması, yerleştirilmesi ve eğitilmesi
– Havacılık psikolojisinin I. Dünya Savaşı sırasında doğuşu ve gelişimi: Pilotların psikolojik açıdan değerlendirilmesi
– Savaş, değerler ve sosyal duygular: Silah arkadaşlığı, sadakat, vatanseverlik, onur
– I. Dünya Savaşı sırasında ulusal kimlik ve propaganda etkileşimi
– I. Dünya Savaşı ve ırkçılık: Göçmenlerin ve siyahi Amerikalıların değerlendirilmesi ile soyarıtımı (eugenics) kavramının yeniden gündeme gelişi
– I. Dünya Savaşı ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden değerlendirilmesi: Erkeklik ve kadınlık kimliğinin savaşa katılım bağlamında yeniden tanımlanma biçimleri
– Savaş ve psikopatoloji ilişkisi: “Shell shock” kavramı (savaş sonrası nevroz), savaş kaynaklı travma, savaş kaynaklı travmanın psikopatolojik kaynaklarının ve tedavisinin gelişimi

TARİH
– Savaşın Toplumsal Hayata Etkisi. Bozulan Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Çalışmalar
– Savaş Sonu: Uluslararası Hukuk, Mütarekeler, Konferanslar, Antlaşmalar
– Basın ve Kamuoyu
– Savaş ve Esaret
– Savaş Kayıpları
– Savaş Sonucu Doğan Devletler, Sınır Problemleri ve Geleceğe Kalan Çözümler
– I. Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya’da Yaşanan Toplumsal Değişim ve Dönüşümler
– 20. Yüzyıl Dünya Tarih yazımında I. Dünya Savası ve Tarafları
– Taraf Olmayanların Gözünden I. Dünya Savaşı
– Dünya Savaşları Nasıl Ele Alınmalıdır? Öneriler, Değerlendirmeler
– Savaş merkezli tarihî olaylar hakkında zamana göre değişen değerlendirmeler

EDEBİYAT
– Edebiyat ürünlerinde, hatırat, otobiyografi ve biyografilerde savaşların toplumsal yansımaları
– Birinci Dünya Savaşı ve edebiyat
– Savaş etrafında yazılmış edebiyat ürünleri
– Kahraman ve düşman kavramları etrafında oluşturulan temsiller, imgeler ve imajlar
– Asker edebiyatçılar, savaşa katılmış sanatçılar
– Zafer, kahramanlık, yenilgi ve işgal manzaraları
– Tarihe ve başka alanlara kaynak olması bakımından edebiyat ürünleri
– Edebiyat alanında savaşla ilgili yapılan çalışmalar, bibliyografya
– Savaş ve halk şarkıları, folklor
– Din, vatan, millet ve milliyetçilik kavramları ışığında savaş edebiyatı
– Savaş ve mücadele dönemlerinde bir propaganda unsuru olarak edebiyat
– Dünya Savaşlarının Türk ve Dünya Edebiyatlarındaki yansımaları
– Savaş ve kültürel değişimin edebiyattaki yansımaları
– Toplumların savaşma güdüsünü güçlendiren edebiyat eserleri
– Savaş ve savaş sonrası dönemde kadın ve çocukların durumu ve bunun edebiyata yansımaları
– Savaşın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin edebi eserlerdeki yansımaları
– Savaş konulu edebiyat eserlerinin sinemaya/ tiyatroya uyarlanması
– Türk ve Dünya edebiyatlarında savaş algısı
– Farklı kültürlere ait savaş geleneklerinin edebiyattaki betimlemeleri
– Savaşın yazılı ve görsel kanıtları: Hatıralar, Günlükler, Otobiyografik Eserler, Anıtlar, Fotoğraflar, Resimler, Filmler vd.

DİL
– Dilbilimsel bakış açısından dilin savaş ve savaş sonrası metinlerdeki üretimi: Propaganda, yas tutma, grafitti, anı defterleri, uluslar arası savaş sonrası anlaşmalar, vs.
– İşgal altındaki ülkelerin dilinin işgalci ülkelerin dili tarafından etkilenmesi ve uygulanan dil politikaları
– Savaş terimleri

İKTİSAT
– Savaşın Ekonomik Etkisi: Mali Politikalar, Problemler, Üretim, Tarım, Sanayi, Ticaret
– Savaşın Getirdiği Ekonomik Bunalımlar ve Yeni Arayışlar
– İktisadi seferberlik

http://iu-sosyalbilimlerkongresi.ist

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin