Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ’NİN DEĞERLİ KATILIMCILARI,

11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya’da Fırat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresine (www.sos-con.com) sizleri davet etmenin onurunu yaşamaktayız.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi ile sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çalışan akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek, gerek inovatif gerekse interaktif ve bilimsel bir platformda buluşturmak, ayrıca sosyal bilimlerde farklı bakış açıları yakalamak en önemli hedefimiz olarak ön plana çıkmaktadır.

Kongrede kabul edilen bildiriler öncelikli olarak elektronik kongre özet kitabında yayınlanacak, arzu eden katılımcılarımızın tam metinleri ise kongreyi takip eden süre içinde (yaklaşık 30 gün) yine elektronik kongre tam metin kitabında yayınlanacaktır. Bununla beraber yine arzu eden katılımcılarımızın tam metinleri kongreyi destekleyen/kongre ile anlaşmalı ulusal hakemli dergiler ve uluslararası alan indeksli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra çıkarılacak özel sayılarda yayınlanacaktır.

Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 10-15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Programın durumuna göre süre netleştirilecektir.

Konu Başlıkları
1- SOSYAL, İDARİ VE BEŞERİ BİLİMLER
Açık ve Uzaktan Öğrenme, Yükseköğretim Çalışmaları
Arkeoloji, Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Osmanlı Kurumları Medeniyeti Türk-İslam Sanatı ve Çağdaş Sanat,
Avrupa Birliği, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası İlişkileri
Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Muhasebe
İktisadi düşünce, İktisat Tarihi, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Ekonometri, Uluslararası İktisat
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünceler, Siyasi Tarih
Sosyal Politika, Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi
Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Nicel Karar Yöntemleri, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama
Gazetecilik ve Medya, Halkla İlişkiler, İletişim Çalışmaları, Reklamcılık, Radyo-TV-Sinema, Grafik Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Çalışma Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Uluslararası Psikoloji
Turizm, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,
Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları

2- SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ
Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji, Yaşlı ve Hasta Bakımı, Sağlık Ekonomisi, Beslenme ve Diyetetik, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
İş Sağlığı ve Güvenliği
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği

3- HUKUK VE ADALET BİLİMLERİ
Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Deniz Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku, Mali hukuk, Medeni Hukuk, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Milletlerarası Kamu Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Özel Hukuk, Roma Hukuku, Ticaret Hukuku.

4- DİN VE İNANÇ BİLİMLERİ
Arap Dili ve Belagatı, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, Hadis, İslam Felsefesi, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi, Kelam, Mantık, Tasavvuf, Tefsir.

5- EĞİTİM BİLİMLERİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi.

http://sos-con.com/index.php