Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II

Değerli Katılımcılar,

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunun ikincisi Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliğinin (SBEB) işbirliği ile 26-28 Nisan 2013 tarihlerinde Aksaray’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun ana teması “Sosyal bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım” olarak belirlenmiştir. Sosyal bilgiler eğitimi alanında disiplinlerarası perspektife odaklanan sempozyumun amacı; birçok gelişmiş ülkenin eğitim sistemlerinde yerini bulan dezavantajlı grupların sosyal yaşama daha aktif katılımına yönelik akademik çalışmalara dikkat çekmektir. Bununla beraber, sosyal bilgiler eğitiminin çalışma konularından olan değerler eğitimi, çocuk hakları, Avrupa Birliği politikaları, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi ilişkisi gibi konularda bilgi paylaşımında bulunmak diğer konu başlıklarındandır. Böylece sosyal bilgiler eğitiminin farklı boyutları, güncel uygulamalar ve yönelimler tartışılacaktır.

Farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımlarıyla sosyal bilgiler eğitimi alanında önemli paylaşımların gerçekleşeceğine inandığımız sempozyumumuz, siz değerli katılımcılarla anlam kazanacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ & Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Sempozyum Eş Başkanları

Konular

Sosyal Bilgiler ve Sosyal Katılım
Dezavantajlı gruplar ve sosyal bilgiler eğitimi
Sosyal katılım, demokrasi ve insan hakları
Sosyal öğrenme aracı olarak sosyal katılım

BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) ve Sosyal Katılım
İnternet, Sosyal Medya ve Sosyal Katılım
Eğitim Teknolojileri ve Sosyal Katılım
Yazılı ve Görsel Medya ve Sosyal Katılım

Yeni Okul Sistemi ve Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimi
İlkokulda Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Öğrenci Eğitimi
Programın yapısı, amacı vs.
Orta Okul’da Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimi
Lisede vatandaşlık ve insan hakları eğitimi

Çocuk hakları, dezavantajlı gruplar ve sosyal katılım
Çocuk hakları, çocuk hakları eğitimi ve sosyal katılım
Engelli hakları,
Korunmaya muhtaç çocuklar,
Dezavantajlı gruplar ve sosyalleşme

Avrupa Birliği, hayat boyu öğrenme ve İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi
Avrupa Birliği’nde yeni politikalar ve yaklaşımlar
Türkiye’de AB yoluyla gerçekleşen değişimler (yeni proje ve programlar)
AB’nde vatandaşlık ve insan hakları eğitimi projeleri

Değerler, Değerler eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi
Değerler ve sosyal bilgiler
Dezavantajlı gruplar ve değerler
Değerler ve uluslar arası perspektif
Değer algısı ve katılım

Çağrılı Konuşmacılar
Murry R. Nelson

Onur Heyeti
Prof. Dr. Ömer DİNÇER – Milli Eğitim Bakanı
Fatma Şahin – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Prof. Dr. Mustafa ACAR – Aksaray Üniversitesi Rektörü

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Murry Nelson, Penn State University
Prof. Dr. Adnan Şişman, Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Safran, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Linda Bennett, University of Missouri
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Steven L. Miller, The Ohio State University
Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Peggy Placier, University of Missouri
Doç. Dr. Sung Choon Park, University of Arkansas
Doç. Dr. Karen Cockrell, University of Missouri
Prof. Dr. Ali Murat Sünbül, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İpcioğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Şefik Yaşar, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğba Yanpar-Yelken, Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Refik Turan, Gazi Üniversitesi

Bilim Kurulu

Dr. Âdem Öcal, Aksaray Üniversitesi
Dr. Adnan Altun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Ahmet Baytak, Harran Üniversitesi,
Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi
Dr. Ahmet Nalçacı, Atatürk Üniversitesi
Dr. Ahmet Şimşek, Sakarya Üniversitesi
Dr. Alper Kesten, Ondokuz Mayıs üniversitesi
Dr. A.Figen Ersoy, Anadolu Üniversitesi
Dr. Bahri Ata Gazi Üniversitesi
Dr. Bayram TAY Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Bülent Aksoy, Gazi Üniversitesi
Dr. Bülent Tarman, Selçuk üniversitesi
Dr. Cemalettin Ayas, Sinop Üniversitesi
Dr. Cemal Güven, Selçuk Üniversitesi
Dr. Güngör Karauğuz, Selçuk Üniversitesi
Dr. Christopher Robbins, Eastern Michigan University, United States
Dr. Ebru Gençtürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Elif Aladağ, Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Erkan Dinç, Uşak Üniversitesi
Dr. Hakan Akdağ, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Halil İbrahim Sağlam, Sakarya Üniversitesi
Dr. Hamza Akengin, Marmara Üniversitesi
Dr. Handan Deveci, Anadolu Üniversitesi
Dr. Hatice Gedik, Aksaray Üniversitesi
Dr. Hilmi Demirkaya, Akdeniz Üniversitesi
Dr. İbrahim Turan, Atatürk Üniversitesi
Dr. Iftikhar Ahmad, Long Island University, United States
Dr. İbrahim Sarı, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. İsmail Acun, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Kadir Ulusoy, Mersin Üniversitesi
Dr. Karen Cockrell, University of Missouri, United States
Dr. Kubilay Yazıcı, Niğde Üniversitesi
Dr. Linda Bennett, University of Missouri, United States
Dr. Mehmet Açıkalın, İstanbul Üniversitesi
Dr. Merry Merryfield, Ohio State University, United States
Dr. Mohammed K. Farouk, Florida International University, United States
Dr. Murry Nelson, The Pennsylvania State University, United States
Dr. Mustafa Yunus, Eryaman 18 Mart Üniversitesi
Dr. Nihal Baloğlu, Uğurlu Niğde Üniversitesi
Dr. Nihat Gürel Kahveci, İstanbul Üniversitesi
Dr. Nihat Şimşek, Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
Dr. Ö. Faruk Sönmez, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Peggy Placier, University of Missouri, United States
Dr. Ramazan Sever, Giresun Üniversitesi
Dr. Rıza Ülker, Zirve Üniversitesi
Dr. Sefa Sekin, Marmara Üniversitesi
Dr. Süleyman Yiğittir, Milli Eğitim Bakanlığı
Dr. Tony Lawson, University of Leicester, U. K.
Dr. Timothy D. Slekar, The Pennsylvania State University, U. S.
Dr. Yasin Doğan, Adıyaman Üniversitesi
Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi
Dr. Zafer Çelik, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Adem ÖCAL (Düz. Kur. Eşbaşkanı), Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Bülent TARMAN (Düz. Kur. Eşbaşkanı), SBEB Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet Açıkalın, İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Alper KESTEN, Ondokuzmayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AYAS, Sinop Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İsmail ACUN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erkan DİNÇ, Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTAK, Harran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin Doğan, Adıyaman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bayram Tay, Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Süleyman Yiğittir, Milli Eğitim Bakanlığı
Yrd. Doç. Dr. Hatice Gedik, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed SARI, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Yıldırım, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Tunç, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülfem Sarpkaya Aktaş, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kamil Yıldırım, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Arastaman, Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya ERTAŞ, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Deniz TONGA, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Erdal Yıldırım, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Betül Keray, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Didem DOĞAN, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Sevgi KAYA, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet ÖZKAYA, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Orhan Bölükbaş, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Funda V. UZUN, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Ali kerim ÖNER, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. R. Nil Aksoy, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan Mustan, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Gülbahar Karabulut, Aksaray Üniversitesi
Uzm. Mustafa Şaban Keser, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Uzm. Güven Kemerkaya, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Uzm. Ayşen Altınok, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Önemli Tarihler
Özet göndermek için son tarih 20 Ocak 2013
Kabul edilen bildirilerin açıklanması 20 Şubat 2013

Katılım ücretlerinin yatırılması
21 Şubat – 15 Mart 2013 (Zamanında yatırma)
16 Mart – 24 Mart 2013 (Geç yatırma)
Programın açıklanması 25 Mart 2013
Sempozyum tarihi 26-28 Nisan 2013

Kayıt Ücreti
Sempozyum için katılım ücretleri:

Zamanında Kayıt Ücreti:
Yurt içi tam ücret bildirili veya posterli katılım : 150 TL
Lisansüstü Öğrencileri ve Araştırma Görevlileri: 100 TL
Dinleyici: 100 TL

Yurtdışı katılımcılar için : 100 dolar veya 80 Euro

Geç Kayıtlar Ücreti:
Yurt içi tam ücret bildirimli katılım : 200 TL
Lisansüstü Öğrencileri ve Araştırma Görevlileri: 125 TL
Dinleyici: 100 TL

Yurtdışı katılımcılar : 125 Dolar veya 100 Euro

Hesap Numaraları
Türk Lirası (IBAN: TR)
Amerikan Doları (IBAN: TR)
Euro (IBAN: TR)

Not 1: Sempozyum katılım ücretini yatırırken açıklama kısmına “USBES-II katılım ücreti, Ad-Soyad, Sözlü/Poster/Dinleyici” bilgilerini lütfen ekleyiniz.

Not 2: Katılım ücreti, kongre çantası ve promosyonları, özet kitapçığı, öğle yemeği, sempozyum arasındaki kahve-çay, sosyal program faaliyetlerini içermektedir.

Not 3: Programın tamamına dinleyici olarak katılmak isteyenler, kayıt yaptırmalı ve ücretini ödemelidir.

İletişim

Yrd. Doç. Dr. Hatice GEDİK,
Arş. Gör. Erdal YILDIRIM,
Arş. Gör. Didem Doğan,
Arş. gör. Betül Keray,

Telefon: +90 (382) 2882223, 2225
Faks: +90 (382) 2882226
Email: [email protected]
Posta: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 68100, Aksaray, Türkiye

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin