Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Özet göndermek için son tarih     : 18 Kasım 2011
Kabul edilen bildirilerin açıklanması : 2 Aralık 2011
Katılım ücretlerinin yatırılması  : 23 Aralık 2011 (erken yatırma)
    16 Ocak 2012 (zamanında yatırma)
Tam metin göndermek için son tarih : 16 Ocak 2012
Programın açıklanması   : 1 Mart 2012
Sempozyum   : 20-22 Nisan 2012

 

http://sempozyum.sosyalbilgiler.org/onemlitarihler.html