Uluslararası Sanatta Disiplinlerarasılık Sempozyumları

Uluslararası Sanatta Disiplinlerarasılık Sempozyumları I: Sinema / Fotoğraf

Uluslararası Sanatta Disiplinlerarasılık Sempozyumları serisinin ilki, Sinema / Fotoğraf alt başlığıyla, günümüz sanatının genişleyen alanından hareketle sinema ile fotoğraf arasındaki etkileşimli ilişkiye odaklanıyor. Medya ve iletişim teknolojilerinin değişen doğasını gözeterek düzenlenecek olan disiplinlerarası sempozyum, sinema ve fotoğraf çalışmaları alanlarına katkıda bulunmayı hedeflemekte. Sempozyum, görsel kültür, anlatı araçları ve dijitalleşen ortamlara odaklanarak sinema ve fotoğraf alanlarına karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakışla yaklaşmayı amaçlıyor.

Sempozyum kapsamına dair önerilen yardımcı konular için TEMALAR bağlantısını tıklayınız.

Uluslararası Sanatta Disiplinlerarasılık Sempozyumları I: Sinema / Fotoğraf, 21 – 23 Nisan 2017 tarihleri arasında Selanik’te gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, bildirilerini İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecek olup, Türkçe sunulacak bildiriler için İngilizce hazırlanacak bir powerpoint koşulu bulunmaktadır. Kongrede sunulan İngilizce tam metinler, hakem kurulundan geçtikten sonra ISBN numaralı Sempozyum Bildiri e-Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.

Sempozyum, sanat ve sosyal bilimler alanlarında çalışan tüm akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce hazırlanacak olan bildiri özetleri 24 Mart 2017, Cuma gününe kadar aşağıda belirtilen mail adresine, katılımcının kısa bir özgeçmişiyle beraber gönderilmelidir. Özgeçmiş (İngilizce), 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

TEMALAR

SİNEMA / FOTOĞRAF SANATINDA TEMEL MESELELER

· Biçimsel Kaygılar, Türler ve Akımlar
· Temsil ve İmge
· Çerçeve ve Çerçevenin Reddi
· Yeniden Üretim ve Telif Hakları
· Mekanik Yeniden Üretim Çağından Dijitalleşen Dünyaya
· Açık Yapıtlar: “Mutlak Anlam”dan Belirsizlik ve Kaosa
· Sanat Eseri / Sanat Yapıtı / Açık Yapıt
· Hakikat ve Simulakr
· Süreç / An
· Öznellik / Nesnelik

YENİ EĞİLİMLER: SİNEMA, FOTOĞRAF ve ANLATI

· Anlatı Araçlarının Değişen Doğası
· Medya, Görsel Kültür ve İletişim Teknolojileri
· Sinematografiden Instamovies’e: Değişen Tasarım Konsepti
· Sosyal Medya: Snapchat / Instastory, Instagram
· Yıldız Sanatçıdan Selfie’ye: Hollywood İkonları / Sosyal Medya Ünlüleri

MEKAN / UZAM, KENTSEL KÜLTÜR, SİNEMA / FOTOĞRAF

· Bir Sahne Olarak Şehir
· Özne olarak Şehir
· Sinemada / Fotoğrafta Kentsel Anlatı
· Sinemada / Fotoğrafta Varoşlardan Seçkin Semtlere Yerleşim Yerleri
· Sokak Fotoğrafçılığı
· Kent Fotoğrafçılığı
· Sinemada Mahalle ve Kent Kültürü
· Şehir Mimarisi / Kırsal Mimari ve Sinema / Fotoğraf
· Sinematik / Fotografik Uzamlar
· Sinemada / Fotografta Ütopik / Distopik Kent Tasarımları

KİMLİK, BİREY ve SİNEMA / FOTOGRAF

· Ayniyet, Kültür ve Politika
· Göç ve Kültürlerarasılık
· Sinemada / Fotografta Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik: Feminizm, Erkeklik, Heteronormatif Düzen, LGBT.
· Çok-kültürlülük
· Sınıf Çatışması, Kültür Çatışması
· Sinemada / Fotografta Modern Aydın Teması
· Sinemada / Fotografta Ötekiler / Yok Sayılanlar

SİNEMADA / FOTOĞRAFTA BELLEK ve BELGELEME

· Sinemada / Fotoğrafta Kamu Belleği / Bireysel Bellek
· Sinemada / Fotoğrafta Bellek ve Anlatı
· Tarihsel Anlatılar: Dönem Filmleri / Tarihi Fotoğraflar
· Bulunmuş Fotoğraflar / Kayıtlar
· Sinema, Fotoğraf ve Belgesel
· Sinema, Fotoğraf ve Şimdiyi Belgelemek