ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU KONGRESİ

Değerli Dostumuz,

 Sağlık turizmi dünyada her geçen gün önemi artan bir alan olarak gelişmekte olup, pek çok ülke bu alanda öne çıkma çabası ile yoğun bir rekabet ilişkisi içerisinde bulunmaktadır. Uluslararası sağlık turizminden ülkemiz de giderek daha fazla bir pay almaktadır.

 Hiç şüphesiz hukuki düzenlemelerin, sağlık turizmini teşvik edici, ihtiyaçları karşılayıcı ve uyuşmazlıkları önleyici bir temele oturtulması, tüm sağlık turizmi sektörünün ve faaliyetlerinin daha güvenli bir ortamda gelişmesine ve etkinleşmesine, sonuç olarak ülke ekonomisinin daha rekabetçi ve dolayısıyla daha güçlü bir yapıya ulaşmasına yardımcı olacaktır.

İşte bu doğrultuda, ülkemiz ihtiyaçlarını; bu alanda yapılabilecek reform ve mevzuat çalışmalarını tespit ve teşvik etmek amacıyla, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, TURSAB ve TUHETO işbirliği ile 22-24 Haziran 2012 tarihlerinde Uluslararası Sağlık Turizmi Hukuku Kongresi düzenlemekteyiz.

 Saygılarımızla.

Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İstanbul Ünivestitesi
Hukuk Fakültesi
Dekan

Başaran ULUSOY
TURSAB
(Türkiye Seyahat Acentaları Birliği)
Başkan

İbrahim Artukarslan
TUHETO
(Turkish Health Tourism Organization)
Başkan

Ana Konular
– Uluslararası sağlık yönetimi ve politikaları / hukuki mücadeleler
– Sağlık turizmi bağlamında siyasal bilim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler
– Sağlık kurumlarında ve idari makamlarda değişim yönetimi ve organizasyonel karar alma
– Uluslararası sağlık hizmetleri akreditasyonu
– İnsan hakları konuları ve sağlık turizmi
– Biyoetik
– Sözleşmeler ve çağdaş sorunlar
– Sigorta
– Haksız muameleler, ihmal ve kurumsal sorumluluk, emniyet ve gizlilik konuları
– Ceza Hukuku ve sağlık turizmi ve hukuksal/siyasi müdahaleler
– Risk Yönetimi, sigorta ve ekonomi
– Stratejik Yönetim, insan kaynakları yönetimi ve sağlık endüstrisinde rekabet
– Dava takibi ve prosedüre yönelik stratejiler.
– Saglik Turizminde Reklam Hukuku
– Medikal Turizm Avrupa Birliği Boyutu
– Ülkeler Arası Ikili Anlaşmalar

Konferans Programı

TASLAK PROGRAMME

22 HAZİRAN 2012

 

9.30 – 10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

10.00 – 10.30 AÇILIŞ OTURUMU

10.30 – 11.45 I. Oturum: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ

– Sağlık Turizmi Kavramı ve Gelişimi
– Sektör, Hedefler ve Çalışmalar

11.45 – 12.00 Kahve Arası

12.00 – 13.15 II. Oturum: SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE GENEL İLKELER ve SAĞLIK TURİZMİNE ETKİSİ
13.15 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 15.45 III. Oturum: SAĞLIK MEVZUATI
– Türk Sağlık Mevzuatı
– Uluslararası Sözleşmelerde ve Çeşitli Ulusal Hukuklarda Sağlık Mevzuatı
– Sağlık Mevzuatının Sağılık Turizminde Yeri ve Önemi

– Medikal Turizmin Avrupa Birliği Boyutu

– Ulkeler Arasi Ikili Anlasmalar

15.45 – 16.00 Kahve Arası

16.00 – 17.15 IV. Oturum: SÖZLEŞME HUKUKU VE SAĞLIK TURİZMİ
– Tıbbi Müdahale Sözleşmesi
– Tarafların Hak ve Borçları, Çeşitli Yükümlülükler

 

23 HAZİRAN 2012

 

09.30 – 10.45 V. Oturum : HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

10.45 – 11.00 Kahve Arası

11.00 – 12.15 VI. Oturum: SAĞLIK YARGILAMASI
– İhtisas Mahkemeleri, Uzlaştırma Komisyonları, İspat Sorunu, Bilirkişilik
– Milletlerarası Özel Hukuk Sorunları
12.15 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.45 VII. Oturum: SİGORTA HUKUKU VE SAĞLIK TURİZMİ

14.45 – 15.00 Kahve Arası

15.00 – 16.15 VIII. Oturum: SAĞLIK TURİZMİNDE BELLİ BAŞLI ALANLAR VE HUKUKİ İHTİYAÇLAR

– Organ ve doku nakli; estetik müdahaleler; üremeye yardımcı tedavi; bilimsel veya tedavi maksatlı deneyler; ilaç hukuku vs.
– İhtiyaçlar ve Beklentiler

– Saglik Turizminde Reklam Hukuku

-Turistin Saglik Hukuku

16.15 – 16.30 Kahve Arası

16.30 – 17.30 YUVARLAK MASA: Bundan Sonrası Ne?

17.30 – 17.45 Genel Değerlendirme

 

24 HAZIRAN 2012

 Saglik Tesisilerini Ziyaret ve Istanbul Kultur Turu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin