ULUSLARARASI S.O.S. (TÜRLERİMİZİ KORUYALIM) PROJESİ

‘ ULUSLARARASI PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI
Türkiye genelinde İlköğretim Okulları’na yönelik olarak Uluslararası S.O.S. Projesi için Başvuru Süreci açılmıştır. S.O.S. Projesi, ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı bir ilköğretim bilim ve çevre eğitimi projesidir.
Projede alan çalışmalarına katılan ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreçler yardımı ile doğadaki etkileşimleri neden-sonuç örüntüsü içinde anlamalarına ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik stratejiler geliştirmelerine olanak sağlayacak özgün bir eğitim modeli yapılandırılmıştır.

S.O.S. Projesi’nde yer alan okullara, danışman öğretmen ve öğrencilere ilk uluslararası sertifikaları, 20 Ekim 2012 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Çocuk Zirve’sinde törenle verilmiş olup, 2012-2013 Eğitim-öğretim yılında da çalışmaları eksiksiz tamamlayan okullar II. Zirve’de uluslararası sertifikalarını alacaklardır. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye, ek metinden ve www.erentayegitim.com sitesinden ulaşılabilir.

S.O.S. Projesi’ne katılmak isteyen gönüllü öğretmen ve okullarının en geç 30 Kasım 2012 Cuma günü saat 17’ye kadar ekteki ön formu doldurarak aşağıda belirtilen iletişim adreslerine göndermeleri ve proje genel koordinatörü Nilgün Erentay ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Projeye katılım konusunda ön kabulü alan okullara ayrıntılı açıklamalar ile birlikte proje kabul formları gönderilerek uygulamalar başlatılacaktır.

İletişim İçin:
Nilgün Erentay
GSM: 0536 881 89 72
Tel: 0312 223 91 62
E-mail: nirentay@gmail.com
web: www.erentayegitim.com

Başvuru ön formu indir
Selam ve saygılarımla
Nilgün Erentay

PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR

ULUSLARARASI S.O.S. (TÜRLERİMİZİ KORUYALIM) PROJESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU ÇAĞRISI
1. S.O.S. (Save Our Species – Türlerimizi Koruyalım) Projesi, Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu tarafından yapılandırılmış olan ve halen geliştirilerek yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı bir ilköğretim çevre eğitimi projesidir. Proje kapsamında öğrenci kazanımlarının belirlenmesine yönelik olarak ölçme değerlendirme süreçlerinin uygulanması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden akademik danışmanlık alınmaktadır. 2005-2006 Eğitim- öğretim yılında ilk pilot çalışmaları gerçekleştirilmiş olan proje uygulamaları ’22 Adımda Doğa Eğitimi’ kitabına kaynaklık etmiş, çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlarda sunulmuş, konferans bildiri kitaplarında yer almıştır. Ayrıca projenin bulgularının paylaşıldığı iki konferans sunusu ve tam metni Hands-on Science Network kapsamında seçilmiş yayınlar (Selected Papers) kitabına alınmış ve Avrupa’da dağıtılmıştır. S.O.S. Proje uygulamaları, 2005-2006 Eğitim-öğretim yılından bu yana her yıl yurt içi ve yurt dışından okulların katılımı ile giderek genişleyen bir çerçevede sürdürülmektedir.
Projede alan çalışmalarına katılan ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreçler yardımı ile doğadaki etkileşimleri neden-sonuç örüntüsü içinde anlamalarına ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik stratejiler geliştirmelerine olanak sağlayacak özgün bir eğitim modeli yapılandırılmıştır.
2. S.O.S Projesi, Erentay Eğitim Danışmanlık kurumunun European Union Hands on Science Network ve merkezi A.B.D’ de bulunan World Water Monitoring Federation tarafından desteklenen World Water Monitoring Program ile yapmış olduğu işbirlikleri gereği 2011- 2012 Eğitim-öğretim yılından başlamak üzere iki adet uluslararası sertifikası olan bir eğitim programı olarak kabul almıştır. Projedeki çalışmaları eksiksiz tamamlayan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, European Union Hands on Science Network ve World Water Monitoring Program’dan uluslararası sertifikalarını alacaklardır.
3. Proje’mizde yer alan okullara, proje danışman öğretmen ve öğrencilerine ilk uluslararası sertifikaları, 2012 Ekim ayında Antalya’da düzenlenen International Hands on Science Konferansı kapsamında yapılandırılmış bulunan I. Uluslararası Çocuk ve Çevre Zirvesi’nde törenle sahiplerine verilmiştir.
4. Proje’ye gönüllü olarak katılan okulların öğrencileri ve danışman öğretmenlerinin proje uygulamalarında kullanacağı kitaplar, yıllık plan, çalışma kağıtları, etkinlik plan örneklerini içeren çalışma modülleri Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu tarafından S.O.S. proje okullarına gönderilecektir. Ayrıca, alanda kullanılacak laboratuvar kiti, Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu tarafından sponsorluk ile yurtdışından temin edilmiş olup, çalışma modülleri ile birlikte okullara gönderilecektir. Proje uygulama süreci sonunda projeyi başarıyla tamamlayacak S.O.S. okullarına uluslararası sertifikasyon ile birlikte delege okullar olarak Çocuk Zirve’sine katılım sağlanacaktır.
5. Projemizin uygulama sürecinde ve sonucunda somut kazanımların belirlenmesine yönelik olarak öğrencilere farklı ölçme araçları uygulanmakta ve değerlendirme sürecinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdoğan’dan akademik danışmanlık desteği alınmaktadır.
6. 2011-2012 Eğitim-öğretim yılı sürecinde, Proje’mize farklı okullardan katılan S.O.S. gruplarının yıl boyunca gerçekleştirmiş olduğu tüm uygulamalar, proje süreci sonunda Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu tarafından yayımlanan ‘Genç Bilimciler Gezegenimiz İçin İş Başında’ kitabında tüm S.O.S. proje okullarının tanıtımı ile birlikte yer almıştır. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da proje okullarımızın bu çalışmaları, okullarının tanıtımları ile birlikte kitaplaştırılacaktır.
7. Proje, uluslararası bir program olduğundan proje ekibinde en az bir İngilizce öğretmeninin yer alması uygun olacaktır. Proje yürütücü öğretmeni her branştan olabilir. Ancak Fen ve Teknoloji branşından olması uygulama süreçlerinde kolaylıklar sağlayacaktır.
8. Proje ekibinde bir gönüllü yürütücü öğretmen, bir bilgisayar öğretmeni ve bir İngilizce öğretmeninin yer alması beklenmektedir. Bununla birlikte mümkün ise ekipte diğer branşlardan öğretmenlerin bulunması, tüm uygulamaları farklı eğitimsel süreçlerin katılımı ile zenginleştirecektir.
9. Proje ekibinde 4., 5. ve 6. Sınıf düzeyinden en az 16, en fazla 20 gönüllü öğrenci yer alacaktır. Projeye yalnızca 4. Sınıf düzeyinden 16-20 öğrenci katılabileceği gibi yalnızca 5. ve/veya 6. Sınıf düzeyinden 16-20 öğrenci de katılabilir. Ya da grup yaş düzeyleri açısından karma olabilir. Geçmiş yıllarda bu projede çalışmış bulunan okullarda görev almış gönüllü öğrenciler, bu yıl programda ilk kez görev alan öğrencilere S.O.S. Çalışma ekiplerinde danışman öğrenci olarak atanabileceklerdir. Danışman öğrenci sayısı on kişi ile sınırlı olacaktır.
10. Proje uygulamaları okullarda Aralık ayının ilk yarısında başlatılacak ve eğitim öğretim yılı boyunca tüm süreçler Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu tarafından yürütülecektir. Proje okullarına belirli aralıklar ile ziyaretler yapılacak, öğretmen ve öğrenciler ile internet ortamında sürekli paylaşımlar gerçekleştirilecektir.
11. Eğitim-öğretim yılı boyunca uygulaması gerçekleştirilecek programın uygulama çıktıları Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu’nun proje kapsamında işbirliği gerçekleştirdiği yukarıda sözü edilen kurumlara düzenli olarak rapor edilecek ve yılsonunda görselleri ile uluslararası literatürde yayımlanacaktır. Bu nedenle tüm proje uygulamalarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirebilecek S.O.S. Proje gruplarının sertifikasyonu ve Çocuk Zirve’sine katılımı söz konusu olabilecektir.
12. S.O.S. Projesi’ne katılmak isteyen gönüllü öğretmenlerin ve okullarının, 30 Kasım 2012 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ekteki ön formu doldurarak aşağıda belirtilen iletişim adreslerine göndermeleri ve proje koordinatörü Nilgün Erentay ile doğrudan iletişime geçmeleri gerekmektedir. Projeye katılım konusunda ön kabulü alan okullara ayrıntılı açıklamalar ile birlikte proje öneri formları gönderilecek ve uygulamalar başlatılacaktır.
Tüm öğretmenlerimize verimli bir eğitim- öğretim yılı diliyoruz.
Teşekkürlerimizle…

Nilgün Erentay
Erentay Eğitim Danışmanlık

www.erentayegitim.com

İletişim için:
GSM: 0536 881 89 72
Tlf : 0312 223 91 62

Mail: nirentay@gmail.com , erentay@erentayegitim.com