Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyum ve Sergi

AMAÇ ve KAPSAM

20. yüzyılda insanlığın kullanımına giren, Türkiye’de ve dünyadaki önemi gittikçe artan polimerik kompozit malzemeler üretimi ve kullanımı her çeşit sanayide ve yaşamda geniş uygulama alanı bulan, geleceği de şekillendirecek teknolojik malzemelerdir.

Sürekli gelişmekte olan bu alanda bilginin paylaşılması, uygulamaya aktarılması ve karşılaşılan sorunların tartışılması ilerleme için gerekliliktir. Bu amaçla bilimsel ve teknik etkinliklerin yapılması zorunludur.

Bu nedenle Kimya Mühendisleri Odası, kendi ilgi alanı içerisinde de olan bu tür etkinliği Ege Bölge Şubesi koordinasyonuyla ilgili sanayici ve bilim çevrelerinin katılım ve katkıları sağlanarak iki yılda bir (genelde Kasım ayında), ilki 2006 yılında ulusal düzeyde “I. Polimerik Kompozitler Sempozyum ve Sergisi” olarak sonrasında 2008 yılında “Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum – Sergi ve Çalıştayları” adı altında, son olarak da “II. Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum – Sergi ve Proje Pazarı” olarak 2010 yılında düzenlemiştir. Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan sempozyum ‘’III. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Çalıştayı ’’ adıyla 9-11 Kasım 2012 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, sergi ve çalıştayın ana teması “Dünyada ve Ülkemizde Polimerik Kompozit Sektörünün Bugünkü Durumu ile Geleceğe Yönelik Öneriler ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir.

Konunun önemini ve gerekliliğini vurgulayarak katkılarını ve bilgi birikimlerini esirgemeyen ilgili tüm kurum ve kuruluşları ve kişileri bu etkinlikleri birliktelikle daha güçlü ve başarılı kılmak için davet ediyoruz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM KONULARI

◦Polimerik Kompozitlerin Temel Bileşenleri
◦Termoset Reçineler, Termoplastikler ve Elastomerler
◦Güçlendirici Malzemeleri
◦Yardımcı malzemeler ve Katkılar (Katalizörler, plastikleştiriciler, vb.)
◦Polimerik Kompozit Yapılar (tanecik dolgulu, elyaf, nano, vb.) ve Uygulama Alanları
◦Üretim teknolojileri
■Yaygın yöntemler (Elyaf Sarma, RTM, pultruzyon, basınçla kalıplama, vb.)
■Teknolojik yenilikler (Nano teknolojiler, özel amaçlı kompozit üretimi, vb.)

◦Kompozit Malzemelerin Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu
◦Çevresel Etki ve Atık Yönetimi
◦Yenilenebilir Enerji”Alanında Polimerik Kompozitler
◦Biyotemelli Polimerik Kompozitler
◦Polimerik Kompozitlerde Biyobozunurluk
◦Sektöre İlişkin Mevzuat
■Sektöre İlişkin Standartlar
■İş Sağlığı ve İş Güvenliği

◦Yeni Yaklaşımlar, Sürdürülebilirlik ve Eğitim

KONGRE TAKVİMİ
27/08/2012 Bildiri özetleri son tarih
24/09/2012 Bildiri kabulünün duyurulması
08/10/2012 Bildirilerin tam metinlerinin teslimi
19/10/2012 Reklam Başvurusu için Son Tarih
01/11/2012 Sponsorluk Başvurusu için Son Tarih
01/11/2012 Sergi Başvurusu için Son Tarih

İLETİŞİM
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGE ŞUBESİ
Adres: 1441 S. No: 4 Kat:3 Alsancak 35220 İZMİR- TURKIYE
Tel: +90 232 421 3535 (pbx)
Faks: +90 232 464 59 08
e-mail: [email protected]
Web: www.polimerik-kompozit.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin