Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi 2017

Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi 2017

Beşeri Sermayeler, toplumların en önemli zenginlikleridir. Toplumlar, bu zenginliklere verdiği öneme göre değerlendirilmelidir. Var olan insan sermayesine en yüksek değeri veren toplumlar, en ileri toplumlardır ya da olmaya adaydırlar. Özel yetenekli ve deha çaplı olarak dünyaya gelmiş, iyi yetişmiş, kabiliyetli insan gücü milletimizin en önemli potansiyelidir. Bu güce ise ancak çocukları erken yaşta keşfederek zekâ ve yetenekleri doğrultusunda uygun bir şekilde inkişaf ettirerek ulaşabiliriz.

Amacımız;

Türkiye’nin en büyük israfının, ihmal edilen özel yetenekli çocuklarımız olduğu bilinmektedir. Kongrenin amacı, bu israfa dur demek ve beşeri sermayemizi kuyumcu titizliği ile işleyebilmek için, konuyu her alanda bütüncül bir yaklaşımla, disiplinler arası işbirliği yaparak ele almaktır.

Bu ideal ile özel yetenekliler kongresinde hedeflerimiz;

1- Özel yetenekliler ile ilgili literatüre geniş bir perspektiften bakmayı sağlayacak çalışmalar sunmak,
2- Özel yeteneklilere yönelik, kavram dağarcığıyla ilgili müzakereler yapmak,
3- Velilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin özel yeteneklilere yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirerek geliştirilmesine katkı sağlamak,
4- Özel yeteneklilerin eğitiminde yapılması gereken yasal düzenleme ve politikaların belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmak,
5- Özel yetenekliler eğitim alanında yapılan uygulamaları ve iyi örnekleri paylaşmaktır.

Kongre Tarihi 7 – 9 Nisan 2017

http://www.ozyek.com/