ULUSLARARASI ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ-IGATE

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi (IGATE), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin saygın ve köklü üniversitelerinden biri olan İnönü Üniversitesi, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin tanılanması, ölçümü ve değerlendirilmesi, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri, aileleri ve yetiştirilmeleri, özel yeteneklilere yönelik öğretim programları ve eğitim politikaları gibi konuların yanısıra, bu seneye özel olarak “Öğrenme Güçlüğü” teması eklenmiştir. Belirtilen çalışma konularına ilgi duyan, dünyanın her yerinden akademisyen, araştırmacı ve eğitimcileri Malatya’ya davet ediyoruz.

01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan kongremizde sizleri tekrar aramızda görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Kongre Kapsamı
Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi’19 (IGATE’19) aşağıda listelenen temel konular üzerinde gerçekleşen çalışmaları kapsayacaktır:

Özel Yetenekli Öğrenciler
Özel Yeteneklileri Tanılama, Ölçme ve Değerlendirme
Özel Yeteneklilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal Özellikleri
Özel Yeteneklilerin Özel Gereksinimleri
Özel Yeteneklilerin Aileleri ve Yetiştirilmeleri

Özel Yeteneklilerin Eğitimi
Özel Yeteneklilere Yönelik Öğretim Programları
Özel Yeteneklilere Yönelik Eğitim Politikaları ve Yönetimi
Bilim ve Sanat Merkezleri
Özel Yeteneklilerin Alan Eğitimi (Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Dil, Sanat, Spor, vb.)
Öğretmen Eğitiminde Özel Yetenekliler
Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Özel Yeteneklilere Yönelik STEAM Eğitimi
Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Eğilimler

Zekâ ve Yetenek
Zekâ Teorileri
Üst Bilişsel Düşünme
Yaratıcılık
Eleştirel Düşünme
Yenilikçi Düşünme
Sorgulamaya Dayalı Düşünme
Akademik Başarı ve Yetenek

Öğrenme Güçlüğü
Disleksi
Disgrafi
Diskalkuli
Afazi
İki Kere Farklı Çocuklar

http://igate.inonu.edu.tr