Uluslararası Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu

Dünyanın cazibe merkezi, üç semavi dinin ilgi odağı Kudüs bugüne kadar pek çok ilmî çalışmaya, akademik araştırmaaya, sempozyum ve toplantılara konu olmuş ve birçok yönü ile incelenmiştir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler Kudüs’ü bir kere daha dünyanın gündemine taşımıştır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyetinin girişimi; İstanbul Bağcılar Belediye’sinin sponsorluğunda Osmanlı Döneminde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim başlıklı uluslararası bir sempozyum planlanmıştır. Bu çerçevede Kudüs’te Osmanlıların ilme yaptıkları yatırımlar, açılan medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıflar incelenecektir. Sunulan tebliğler kitaplaştırılarak bilim alemi ile paylaşılacaktır

Sempozyumun amacı, dört asır Osmanlı idaresinde kalan Kudüs’te ilmî hayatın her yönü ile incelenmesidir. Sempozyum sonuçlarının ayrıca Kudüs’ün İslamî kimliğine önemli bir katkı sağlayacağı ve İsrail’in girişimlerine, akademik dünyada bir cevap teşkil edeceği düşünülmektedir. Sempozyumda aşağdaki başlıklar ele alınacaktır.

– Osmanlı Devletinin Kudüs’te devraldığı ilmî miras

– Osmanlı Kudüs’nde ilmi müesseseler, eğitim kurumları: Medreseler, okullar, tekkeler, zaviyeler ve vakıflar

– Osmanlı Kudüs’ünde eğitim faaliyetleri: Müderrisler, öğrenciler ve verilen dersler

– Osmanlı Kudüs’ünde alimler ve eserleri: Dini ve ilmi ekoller ve faaliyetleri

– Osmanlı Kudüs’ünde telif edilen veya istinsah edilen eserler

– Osmanlı Kudüs’ünde yargı ve fetva

– Mescid-i Aksa’da eğitim faaliyetleri

– Osmanlı Kudüs’ünde modern eğitim kurumları

Not: Sempozyum dillleri, Türkçe, Arapça ve İngilizce olacaktır. Sunumlar 20 dakika ile sınırlı olup, tebliğ metinleri kitap olarak yayımlanmadan önce hakemler tarafından değerlendirilecektir.

– Tebliğ ile katılanların yol giderleri ve sempozyum süresince konaklama giderleri karşılanacaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Önemli Tarihler
05 Eylül 2018 – Tebliğ Özetlerinin Gönderilmesi
15 Eylül 2018 – Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı
28-30 Aralık 2018 – Sempozyum

http://kudus.fsm.edu.tr