Uluslararası Öğrenci Ödülleri

Başkanlığımızca, ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda sahip olduğu bilgi ve birikimlerini aktarması, bu bağlamda çeşitli eserler ortaya koyması ve değerli fikirlerin desteklenmesi amacıyla Uluslararası Öğrenci Ödülleri düzenlenmektedir.

KATEGORİLER ve ŞARTNAMELER

PROJE
-Bilim-Teknoloji
-En İyi Girişimcilik Fikri
-En İyi Gönüllülük/Sosyal Etki Fikri
-Tarım
-Diğer

RAPOR

-Sağlık Bilimleri
-Sosyal Bilimler
-Mühendislik ve Fen Bilimleri
-Diğer

KÜLTÜR-SANAT

-Enstrüman İcra
-Hat
-Tezhip
-Ebru

MEDYA ve İLETİŞİM

-Kısa Film
-Senaryo
-Belgesel
-Fotoğraf
-Dijital Tasarım
-En İyi Kampanya/Farkındalık Yaratma Fikri

EDEBİYAT

-Hikâye
-Şiir
-Çeviri

turkiyeburslari.gov.tr/tr/duyuru/uluslararasi-ogrenci-odulleri