Uluslararası Nörobilim ve Eğitim (International Conference on Neuroscience and Education) konferansı

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 10-13 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Uluslararası Nörobilim ve Eğitim (International Conference on Neuroscience and Education) konferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir.

Uluslararası Nörobilim ve Eğitim (International Conference on Neuroscience and Education) konferansı yıllık olarak düzenli şekilde düzenlenmektedir. IConNE, Gaziantep Üniversitesi, Istek Okulları, ISRES, Brainfit, Obeca, She-Ra Academy tarafından desteklenmektedir.

Hakem süreci sonrasında İngilizce olarak gönderilen ve yayınlanmaya uygun görülen bütün makaleler The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (dergipark.gov.tr/epess), The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (dergipark.org.tr/tr/pub/epstem), ve Journal of Education in Science, Environment and Health (jeseh.net) dergilerinde yayınlanacaktır.

Konferansın amacı akademisyenleri, öğretmenleri, sağlık çalışanlarını, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, yöneticileri bir araya getirmek ve uluslararası bir ortamda nörobilim ve eğitim hakkında teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını tartışmaktır. Sunumlardaki değerli katkılarınız bilimsel komite ve oturum başkanları tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan sunumlar dergi, kitap bölümü ya da tam metin olarak yayınlanacaktır.

Konferansta aynı zamanda çevrimiçi (online) sunum seçeneğine de mevcuttur. Online sunum seçeneğini tercih eden katılımcıları kayıt sırasında konferans sayfasında virtual seçeneğini seçmelidir.

Meslektaşlarımızla uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşacağımız pozitif bir atmosfer oluşturmaktan mutluluk duymaktayız.

Saygılarımızla,

Konferans Organizasyon Komitesi

Konferans Kapsamı

IConNE konferansı Nörobilim ve Eğitim ile ilgili geniş bir alanı kapsar:

– Behavioral neuroscience (Davranışsal nörobilim)
– Brainmapping (Zihin haritaları)
– Brain plasticity (Beyin plastisitesi)
– Brain science (Beyin bilimi)
– Brain stimulation (Beyin simulasyonları)
– Cognitive neuroscience (Bilişsel nörobilim)
– Computational neuroscience (Hesapsal/bilgisayarsal nörobilim)
– Developmental neuroscience (Gelişimsel nörobilim)
– Educational neuroscience (Eğitimsel nörobilim)
– Electrophysiology (Elektrofizyoloji)
– Genetic neuroscience (Genetik nörobilim)
– Learning capacity (Öğrenme kapasitesi)
– Mathematical neuroscience (Matematiksel nörobilim)
– Memory (Hafıza)
– Molecular biology and neuroscience (Moleküler biyoloji ve nörobilim)
– Molecular neuroscience (Moleküler nörobilim)
– Nervous system (Sinir sistemi)
– Neural circuts (Sinirsel elektrik devreleri)
– Neural networks (Sinirsle ağlar)
– Neurochemistry (Nörokimya)
– Neuroendocrinology (Nöroendokrinoloji)
– Neuroengineering (Nöromühendislik)
– Neuroethology (Nöroetoloji)
– Neuroevolution (Nöro-evrim)
– Neuroethics (Nöro-etik)
– Neuroimagining (Nöro-görüntüleme)
– Neuroinformatics (Nöroinformatik)
– Neurolinguistics (Nöro dilbilim)
– Neurological education and sports (Nörolojik eğitim ve spor)
– Neuroplasticity (Nöroplastisite)
– Neurology (Nöroloji)
– Neural oscillations and brainwaves (Nöral osilasyon ve beyin dalgaları)
– Neuropharmacology (Nörofarmakoloji)
– Neurophilosophy (Nörofilozofi)
– Neurophysiology (Nörofizyoloji)
– Neuroanatomy (Nöro-anatomi)
– Nutritional neuroscience (Beslenme nörobilimi)
– Philosophy of mind (Zihin felsefesi)
– Psychiatry and neuroscience (Psikiyatri ve nörobilim)
– Psychobiology (Psikobiyoloji)
– Systems neuroscience (Nörobilim sistemleri)

2021.iconne.net

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

twelve + six =