Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Bilimsel çalışmalarda Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve paylaşım, başarıyı artıran en önemli faktördür. 21. Yüzyıl dünyasının temel özelliği de bilim dalları arasında ortak çalışmalar oluşturarak, somut anlamda insanların ve dünyanın yararına faydalar sağlayacak gelişmeleri sağlamaktır.

Bu amaca yönelik olarak Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Spor Bilimleri gibi değişik alanlarda çalışan Bilim dallarını bir araya getirmeyi hedeflemiş bulunuyoruz. Bu kadar geniş alanda ve çalışmaların tartışılacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen Bilim adamlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik olarak güzel çalışmalara imzalar atacaklarını hedefliyoruz.

Yurt ve Yurt dışından alanında uzman araştırmacıların katılımıyla, Türkiye ve dünyanın değişik merkezlerinde yapılacak olan Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumunda (ISMAS) sunulacak bildirileri bilim dünyasının istifadesine sunmakla iftihar ediyoruz. Bu sempozyumlar serisinin, oluşacak kitap külliyatı ile, ilerde yapılacak olan akademik çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyoruz.

Sempozyuma aşağıdaki bilim dallarından herhangi bir konu ile müracaat edilebilir:

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler

Güzel Sanatlar

Spor Bilimler

NOT: Poster sunum ile katılım sağlanabilir.

Basvurunuzu 15 Aralık 2017 tarihine kadar yapabilirsiniz.

Sempozyum Erken Kayıt Ücretinin Yatırılması İçin Son Tarih: 25 Aralık 2017

Sempozyum Geç Kayıt Ücretinin Yatırılması İçin Son Tarih: 10 Ocak 2018

Sempozyum Programının İlanı: 25 Ocak 2018

Özet için son tarih: 15 Aralık 2017

Tam metin için son tarih: 1 Nisan 2018

Her türlü sorular ve bilgi için

E-mail: ismassymposium@procesa.com.tr

http://www.ismassymposium.org/