ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ KONFERANSI

 

31 Ekim-3 Kasım 2012

21. yüzyılın başından itibaren ‘yeni ekonomi’ süreçleri ile birlikte bilgi toplumuna dönüşümün hız kazanması, ‘bilgi ekonomisi’ adıyla yeni bir ekonomik yapı oluşmasına yol açmıştır. Bu yeni ekonomik yapıda bireylerin ekonomik kazanımları, bilgi/öğrenim kalite ve düzeyleri ile ülkelerin rekabet güçleri ise insan ve sosyal sermayeleri ile ölçülür hale gelmiştir. Bu gerçekler ve yakın geleceğin koşulları, 3. binyılda, 21. yüzyılın mühendislik profilini de hızla değiştirmektedir.

Uluslararası toplumun, tüm bu yeni kavramlar ışığında değişim yaşaması ve geleceğe yönelik yeni modeller üretmesi kaçınılmazdır. Mühendisler, ellerinde bulundurdukları teknik bilgi, beceri ve deneyim ile bu değişim ve gelişimde kaçınılmaz olarak önemli yer tutacaklardır. Bu nedenle bu alandaki eğitimin, toplumsal değişimde öncü rol oynayacak ve geleceğin beklentilerini karşılayacak mühendislerin yetiştirilmesi amacı ile güncellenmesi ve yapılandırılması kaçınılmazdır. Mühendislik eğitiminde, diğer eğitim alanlarında olduğu gibi, uzmanlık ve deneyim kadar yöntem de önemli yer tutmaktadır.

Konunun öneminin farkında olan Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Southern Illinois Üniversitesi Edwardsville (ABD) 2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012)’nı düzenlemektedir. Konferansa katılımınız ve katkıda bulunmanız bizleri onurlandıracaktır.

 

Konferans Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. İsmail Bircan

Atılım Üniversitesi Rektör Yrd.