Uluslararası Mimarlar Fikir Yarışması: Kendi Başka Yerinde ÜTOPYA VE/VEYA MUTLULUK

AMAÇ VE KAPSAM

ÜTOPYA
Yunanca: “ou” (yok) ve “topos” (yer) anlamı “yok yer”
Sir Thomas More ütopyayı aşağıdaki gibi tanımlar:
“… Kendi Kentlerinin, Özellikle Amaurot’un… içinde çok sayıda kule ve hisarlar olan yüksek ve kalın bir duvarla çevrelenmiştir; ayrıca kentin üç tarafı etrafını dolanan dikenli çalılarla kalınlaştırılmış geniş ve derin kuru bir hendek vardır, ve nehir dördüncü kenarda bir hendek yerine nehir bulunmaktadır. Sokaklar her tür taşımacılık için uygun ve rüzgârlardan korunaklıdır. Binaları iyi ve o kadar tek tiptir ki bir sokağın tüm cephesi tek bir evmiş gibi görünür. Sokaklar yirmi fit genişliğindedir; tüm evlerinin arkasında büyük ve etrafı sokağa açılan binalarla çevrilmiş bahçeler vardır; böylece her ev hem sokağa açılan bir kapıya hem de bahçeye açılan bir arka kapıya sahiptir. Kapıları kolaylıkla açılan ve dolayısıyla kendi ahenkleriyle kapanan iki kanatlıdır ve üzerlerinde hiçbir mülk olmadığı için herkes serbestçe herhangi bir eve girebilir. Her on yılın sonunda evlerini kura ile değiştirirler.
Bahçelerini büyük özenle ekip biçerler böylece şarapları, meyveleri, otları ve çiçekleri vardır; ve her şey öyle iyi düzenlenmiş ve öyle iyi bakılmıştır ki, ben başka hiçbir yerde onlarınki kadar verimli ve güzel bahçeler görmedim…”

MUTLULUK
19. Yüzyıl Fransız yazarı Stendhal: “La beauté permet la naissance du bonheur, ( donc ) est ce qui plaît universellement ( et) témoigne la liberté de l’esprit (et) s’offre à l’imagination. “ “Güzellik mutluluğun doğuşuna izin verir (böylece) evrensel olarak memnun eder (ve) aklın özgürlüğünü gösterir (ve) hayal gücü sunar.” demiştir.
Ayrıca, Leo Tolstoy mutluluğu aşağıdaki gibi tanımlar:
“Mutluluk ancak paylaşıldığında gerçektir!”

HAYALPEREST OL!
Yarışmanın temel amacı; Durban 2014 teması “ BAŞKAYER”e bağlı olarak “ÜTOPYA ve/veya MUTLULUK” hakkında yeni fikirler geliştirmektir. Yarışma katılımcılarından kendi seçimlerine bağlı bir Ütopya bağlamı tanımlamaları, Ütopya ve/veya Mutluluk’u tanımlamak için kendi araçlarını üretmeleri beklenmektedir. Katılımcılar projelerini UIA Durban 2014 tema ve alt temaları ile ilişkili planlamalıdırlar. Katılımcıların kendi dünyalarının mutluluğunu daha önce bir başka kimse tarafından düşünülmemiş basit bir fikirle nasıl ve ne şekilde geliştirilebileceği kavramını herhangi bir iletişim aracıyla (çizim, fotoğraf, metin – ölçüler daha sonra belirlenecektir) sunmaları veya tanımlamaları beklenmektedir. Tasarım önerileri sunumlarında hem görsel hem de metin formatları kullanılacaktır.

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
Etkinlik Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) I. ve II. Bölge tarafından, II. Bölge adına Türkiye Mimarlar Odası sekreterliğinde düzenlenmektedir.

ETKİNLİĞİN ŞEKLİ
Tek aşamalı fikir yarışması, UIA-UNESCO kurallarına uygun olarak tüm dünya mimarlarının katılımına açıktır.

YARIŞMANIN DİLİ:
İngilizce

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı Mart 13, 2013
• Soruların Sorulması için son gün Mart 30, 2014
• Sorunların yanıtlanması için son gün Nisan 7, 2014
• Projelerin teslimi için son gün Mayıs 10, 2014
• Sonuçların ilanı Mayıs 30, 2014
•Projelerin sergilenmesi ve ödül töreni Ağustos 3-7, 2014

İLETİŞİM:
MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZI
Konur Sokak 4/2
06650 Yenisehir ANKARA TÜRKİYE
E-mail: utopia@mo.org.tr
WEB www.uiaregion2.org