ULUSLARARASI MİLLİ MÜCADELE VE ZAFER YOLU SEMPOZYUMU

BÜYÜK TAARRUZUN 90. YILINDA MİLLİ MÜCADELE VE ZAFER YOLU SEMPOZYUMU

2-4 Ekim 2012

  • Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın vermiş olduğu destekle 2-4 Ekim 2012 tarihleri arasında “Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu” düzenlemektedir.
  • I. Dünya Savaşı sonunda çok milletli, çok dinli ve kültürlü imparatorlukların tasfiye edildiği bir süreçte Osmanlı Devleti, Batılı büyük devletlerin şark meselesi siyaseti neticesinde parçalanmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile İtilaf Devletleri, Anadolu’da işgallere başlamıştır. Türk halkı, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde birleşerek üzerinde yaşadığı toprakları düşman kuvvetlerine karşı savunmak için mücadeleye girişmiştir. Yunan kuvvetlerinin İzmir’i işgal etmesi ve Batı Anadolu’da ilerlemesi bütün yurt genelinde büyük tepkilere neden olmuştur. Bunun neticesinde Kuva-yı Milliye teşkilatları silahlı mukavemete başlamıştır. Oluşturulan Nizami kuvvetlerle Türk Ordusu, İnönü Muharebelerinde Yunan ilerleyişini durdurmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandan olduğu Sakarya Meydan Muharebesi’nde, bu düşman kuvvetleri mağlup edilmiştir. Türk Ordusu, 26 Ağustos 1922’de Afyonkarahisar’dan Büyük Taarruza başlamış, 30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile işgal kuvvetlerini Dumlupınar’dan Uşak-İzmir istikametine doğru sürmüştür. İzmir, 9 Eylül 1922’de Yunan işgalinden kurtulmuş, sonrasında Lozan Antlaşması ile çizilen sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.
  • Büyük Taarruzun 90. Yılında bu süreci bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek, yeni bilgi ve belgeleri, yorum ve sentezleri kamuoyu ve bilim âlemiyle paylaşmak, tartışmak amacıyla düzenlenen “Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu”na katılımcıların, aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildirilerle katılımları bizleri memnun edecektir.

Sempozyum Konuları
•I. Dünya Savaşında Osmanlı Cepheleri
•Milli Mücadelenin Askeri Safahâtı
•Milli Mücadelenin Diplomatik Boyutu
•Milli Mücadelede Kuva-yı Milliye ve Hakimiyet-ı Milliye
•Milli Mücadelede Sosyal, Kültürel ve Eğitim Durumu
•Milli Mücadelenin Ekonomik Boyutu
•Milli Mücadelede İç ve Dış Basın
•Milli Mücadelede İstanbul ile Anadolu İlişkisi
•Milli Mücadele ile İlgili Diğer Bağımsız Konular

  • Sempozyuma katılmak isteyen akademisyen ve araştırmacıların belirtilen konulara uygun bildiri özetlerini, en geç 15 Mayıs 2012 tarihine kadar http://zaferyolu.usak.edu.tr web sitesinden göndermeleri gerekmektedir. Bildiri önerileri; sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulunun Bilimsel Üyeleri tarafından incelenecektir. Konu başlıkları dışında olup, sempozyumun ana temasına uygun olan özgün bildiriler de değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  • Sempozyumda oturumların, bir başkan ve dört konuşmacıdan oluşturulması planlanmaktadır. Her konuşmacının bildiri sunum süresi 20 dakika ile sınırlıdır. Yapılan her oturumun ardından 10 dakika tartışma süresi tanınacaktır. Bildiriler, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça sunulabilecektir. Bildiri özetlerinin, sunumun yapılacağı dilde ve ayrıca İngilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir. Özetler 300 kelime ile sınırlı tutulmuştur.
  • Akademisyen ve araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler 15-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Bildirisi kabul edilen akademisyen ve araştırmacılara 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren gerekli bilgi verilecektir. Sempozyumda sunulan bildiri metinleri Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılacaktır.
  • Bildiri sahibi katılımcıların öğlen ve akşam yemeği gibi ihtiyaçları Uşak Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların konaklama ve ulaşım ihtiyaçları konusunda daha sonraki tarihlerde bilgilendirme, sitesinden ve ayrıca katılımcılara e-mail ile yapılacaktır.

Sempozyum ile ilgili daha detaylı bilgiye ve duyurular http://zaferyolu.usak.edu.tr sitesinden ulaşılabilirsiniz.

Sempozyuma katılmanız temennisi ile saygılar sunarız.

 

Sempozyum BaşkanıDoç. Dr. Sadiye TUTSAK

Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Merkez Müdürü

Sempozyum SekreteriYrd. Doç. Dr. Barış METİN

Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Merkez Müdür Yardımcısı

   
*Sadece bildiri sunan katılımcıların ihtiyaçları karşılanacaktır.