Uluslararası Medeniyet Kongresi 2014

Değerli Meslektaşlarım,

İstanbul, değişik medeniyetlere başkentlik yapmış, dün olduğu gibi bugün de dünyanın en kadim ve en güzel şehirlerinden biridir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul’un bu tarihî rolüne uygun bir anlayışla, belirli aralıklarla Uluslararası Medeniyet Kongreleri düzenleyecektir. Mezkûr çerçevede, kongrelerin ilki 17-19 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İlk kongrenin amacı “medeniyet” kavramını, değişik kültür havzalarında, tarihî ve tahlilî açılardan farklı yönleriyle ele almak ve incelemektir. Söz konusu amacın gerçekleştirilmesi, hiç şüphesiz tüm insanlığın günümüzde yaşadığı medeniyet merkezli bunalımlarının tespit, teşhis ve çözümünde yol gösterici olacaktır. İstanbul’un tarihî vicdanı ve idrakinde mahfuz tecrübenin bu yol göstericilikte öncü bir rol üstleneceği muhakkaktır.

Üniversitemizce “medeniyet” konusunda düzenlenecek bu ilk kongre ile İstanbul’un eşsiz tarihî mirası ve doğal güzelliğinde heyecan verici, unutulmaz bir bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir. Bu bilgiyi paylaşmak ve bu heyecanı birlikte yaşamak için danışma ve düzenleme kurulu adına sizleri İstanbul’a, Uluslararası Medeniyet Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Hamit OKUR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Düzenleyen
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi

Konferans Dilleri
Türkçe ve İngilizce

Amaç
Uluslararası Medeniyet Kongresi, mevcut küresel konularda yeni fikir ve anlayışların oluşması, özellikle de medeniyet kavramını incelemek için üretilmiş olan kuramsal ve yöntemsel çerçeveleri anlama yolunda önemli açılımlar yapma amacını taşımaktadır. Bu kongre, medeniyet kavramı etrafında şekillenen tartışmaların çerçevesinin yeniden çizilmesi, medeniyet(ler)in geliştirilerek sürdürülebilirliklerinin artırılması ve günümüzde karşılaştığı sorunlara yine medeniyet kavramının içerdiği özden hareketle yeni çözüm önerilerinin getirilmesi yolunda önemli katkılar sağlayacaktır.

Uluslararası Medeniyet Kongresi, dünyanın her yerinden alanlarında uzman ve birikimli akademisyen ve entelektüellerin bir araya gelerek, deneyim ve fikirlerini paylaştıkları bir platform olma özelliği taşımaktadır. Bu yönüyle kongre; tüm dünyada üzerinde yaşadığı dünyanın sorunlarına kayıtsız kalmayan entelektüellerin toplanma, bilimsel birikimlerine yeni boyutlar katma ve potansiyellerini insanlığın yararına harekete geçirme yolunda önemli fırsatlar sunmaktadır.

BİLİM ve DANIŞMA KURULU*
Prof. Dr. Abdulvahab El AFFENNDI University of Westminster
Prof. Dr. Taha ABDURRAHMAN Muhammad V University
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Engin AKARLI İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Faruk AKYOL İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Taha AKYOL Gazeteci-Yazar
Prof. Dr. Hamid ALGAR University of California
Prof. Dr. Fatih ANDI Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi
Prof. Dr. İshak ARSLAN Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil AYDIN George Maison University
Prof. Dr. M. Akif AYDIN Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Salim AYDÜZ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Beşir AYVAZOĞLU Gazeteci-Yazar
Prof. Dr. Osman BAKAR Int. Institute of Advanced Islamic Studies–Malaysia
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Brett BOWDEN University of Western Sydney
Prof. Dr. Mehmet BULUT Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Arif DİRLİK Chinese University of Hong Kong
Dr. Mehmet Ali DOĞAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Teoman DURALI İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nakib El-ATTAS UTM
Prof. Dr. Ali FARAZMAND Florida Atlantic University
Prof. Dr. İhsan FAZLIOGLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Emilio Gonzales FERRIN The University of Seville
Prof. Dr. Carter V. FINDLEY Ohio State University
Mehmet GENÇ İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Nurullah GENÇ İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÖÇMEN Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Simten GÜNDEŞ Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY T. C. Vatikan Büyükelçisi
Prof. Dr. Harry HAROOTUNIAN New York University
Prof. Dr. Mustafa IRAZ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri IŞIK Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İNALCIK Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İNAM ODTÜ
Prof. Dr. Cemal KAFADAR Harvard University
Prof. Dr. Ahmet KALA İstanbul Üniversitesi
Dr. İbrahim KALIN Ahmet Yesevi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KANTAR Ege Üniversitesi
Sezai KARAKOÇ Yazar-Düşünür
Prof. Dr. Ahmet KARAMUSTAFA The University of Maryland
Prof. Dr. Kemal KARPAT İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammad Haşim KEMALI International Islamic University of Malaysia
Prof. Dr. Machiel KIEL Hollanda Arkeoloji Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Burhan KOROĞLU Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bruce MAZLISH MIT
Prof. Dr. Ali MAZRUI SUNY
Prof. Dr. Sedat MURAT İstanbul üniversitesi
Prof. Dr. Seyyid Hüseyin NASR George Washington University
Prof. Dr. Gülru NECİPOĞLU Harvard University
Prof. Dr. Aytekin OĞUZ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. İlber ORTAYLI Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Prof. Dr. Türker ÖZKAN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Anthony PAGDEN UCLA
Prof. Dr. Hakan POYRAZ Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Jamil RAGEP McGill Islamic Institute
Prof. Dr. Mustafa SAMASTI İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif SHAHRANI Indiana University
Prof. Dr. Fazıl Önder SÖNMEZ Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Sabine SCHMIDTKE Freie Universitat Berlin
Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi
Prof. Dr. İsenbike TOGAN ODTÜ E. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer TORLAK KTO Karaman Üniversitesi
Prof. Dr. Nurdan TÜZÜN Acıbadem Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri UNAN Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Nataliya VELİKAYA Moskova State University
Prof. Dr. Immanuel WALLERSTEIN Yale Üniversitesi
Prof. Dr. Tu WEIMING Harvard University
Prof. Dr. Timothy WINTER University of Cambridge
Prof. Dr. Robert WISNOWSKY McGill Islamic Institute
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ İstanbul Üniversitesi
Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan YAZICI İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Hayrettin YUCESOY Washington University in St. Louis
Prof. Dr. Ali ZAIDI University of Texas
*Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri’nden bazılarının teyit süreci devam etmektedir.

ONUR KURULU
Kofi ANNAN BM Eski Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU İKT Genel Sekreteri
Prof. Dr. Hamit OKUR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Hamza ATEŞ İst. Med. Üni. Medeniyet Arş. Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ İst. Med. Üni. Sanat ve Tasarım Fak. Dekanı
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU İst. Med. Üni. Felsefe Bölüm Bşk.
Prof. Dr. M. Hüseyin BİLGİN İst. Med. Üni. Uluslararası Eko. Ent. ABD Bşk.
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ İst. Med. Üni. Türk Dili ve Ed. Bl. Bşk.
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN İst. Med. Üni. Turizm Fakültesi Dekan Yrd.
Doç. Dr. Nurettin TÜRKKAN İst. Med. Üni. Fen Fak. Dekan Yrd.
Doç. Dr. Mehmet SIRMALI İst. Med. Üni. Tıp Fakültesi
Doç. Dr. İbrahim G. YUMUŞAK İst. Med. Üni. Medeniyet Arş. Merkezi Md. Yrd.
Yard. Doç. Dr. Fatih HOCAOĞLU İst. Med. Üni. Endüstri Müh. Bölüm Bşk.
Yard. Doç. Dr. Selim KARAHASANOĞLU İst. Med. Üni. Medeniyet Arş. Merkezi Md. Yrd.
Yard. Doç. Dr. Mehmet MADEN İst. Med. Üni. S. B. E. Md. Yard.
Dr. Murat TÜMAY İst. Med. Üni. Hukuk Fakültesi

Ana Konular

Medeniyet kavramının tanımı ve tarihî gelişimi;
Medeniyetlerin oluşumunda coğrafî, maddî, manevî ve diğer şartların yeri;
Medeniyet teorilerinin incelenmesi ve eleştirileri;
Kadim medeniyet havzaları;
Medeniyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin yaklaşım ve eleştirileri;
Medeniyetlerin oluşum, yükselme ve çöküşleri;
Medeniyet teorilerinin kadim medeniyetlere uygulanması;
Günümüzde medeniyet algısı;
Medeniyetler çatışması teorileri;
Medeniyetler ittifakı teorileri;
Medeniyet kavramına yönelik günümüzdeki eleştiriler,
Medeniyetlerin geleceğine ilişkin teori ve eleştirileri;
Medeniyetler arası çatışma ve barış beklentileri;
Medeniyetlerin geleceği konusundaki yeni yaklaşımlar.
Ve ilgili diğer konular

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Medeniyet Araştırmaları Merkezi
Göztepe Kampüsü,
Kadıköy / İstanbul
www.medeniyetkongresi.org
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin