Uluslararası Medeniyet kongresi 2014

Değerli Meslektaşlarım,

İstanbul, değişik medeniyetlere başkentlik yapmış, dün olduğu gibi bugün de dünyanın en kadim ve en güzel şehirlerinden biridir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul’un bu tarihî rolüne uygun bir anlayışla, belirli aralıklarla Uluslararası Medeniyet Kongreleri düzenleyecektir. Mezkûr çerçevede, kongrelerin ilki 17-19 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İlk kongrenin amacı “medeniyet” kavramını, değişik kültür havzalarında, tarihî ve tahlilî açılardan farklı yönleriyle ele almak ve incelemektir. Söz konusu amacın gerçekleştirilmesi, hiç şüphesiz tüm insanlığın günümüzde yaşadığı medeniyet merkezli bunalımlarının tespit, teşhis ve çözümünde yol gösterici olacaktır. İstanbul’un tarihî vicdanı ve idrakinde mahfuz tecrübenin bu yol göstericilikte öncü bir rol üstleneceği muhakkaktır.

Üniversitemizce “medeniyet” konusunda düzenlenecek bu ilk kongre ile İstanbul’un eşsiz tarihî mirası ve doğal güzelliğinde heyecan verici, unutulmaz bir bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir. Bu bilgiyi paylaşmak ve bu heyecanı birlikte yaşamak için danışma ve düzenleme kurulu adına sizleri İstanbul’a, Uluslararası Medeniyet Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Hamit OKUR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Ana Konular

Medeniyet kavramının tanımı ve tarihî gelişimi;
Medeniyetlerin oluşumunda coğrafî, maddî, manevî ve diğer şartların yeri;
Medeniyet teorilerinin incelenmesi ve eleştirileri;
Kadim medeniyet havzaları;
Medeniyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin yaklaşım ve eleştirileri;
Medeniyetlerin oluşum, yükselme ve çöküşleri;
Medeniyet teorilerinin kadim medeniyetlere uygulanması;
Günümüzde medeniyet algısı;
Medeniyetler çatışması teorileri;
Medeniyetler ittifakı teorileri;
Medeniyet kavramına yönelik günümüzdeki eleştiriler,
Medeniyetlerin geleceğine ilişkin teori ve eleştirileri;
Medeniyetler arası çatışma ve barış beklentileri;
Medeniyetlerin geleceği konusundaki yeni yaklaşımlar.
Ve ilgili diğer konular

Düzenleyen
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi

Kongre Tarihi
17-19 Ocak 2014

Yer
Wyndham Hotel and Resort Istanbul Kalamis

Konferans Dilleri
Türkçe ve İngilizce

Amaç
Uluslararası Medeniyet Kongresi, mevcut küresel konularda yeni fikir ve anlayışların oluşması, özellikle de medeniyet kavramını incelemek için üretilmiş olan kuramsal ve yöntemsel çerçeveleri anlama yolunda önemli açılımlar yapma amacını taşımaktadır. Bu kongre, medeniyet kavramı etrafında şekillenen tartışmaların çerçevesinin yeniden çizilmesi, medeniyet(ler)in geliştirilerek sürdürülebilirliklerinin artırılması ve günümüzde karşılaştığı sorunlara yine medeniyet kavramının içerdiği özden hareketle yeni çözüm önerilerinin getirilmesi yolunda önemli katkılar sağlayacaktır.

Uluslararası Medeniyet Kongresi, dünyanın her yerinden alanlarında uzman ve birikimli akademisyen ve entelektüellerin bir araya gelerek, deneyim ve fikirlerini paylaştıkları bir platform olma özelliği taşımaktadır. Bu yönüyle kongre; tüm dünyada üzerinde yaşadığı dünyanın sorunlarına kayıtsız kalmayan entelektüellerin toplanma, bilimsel birikimlerine yeni boyutlar katma ve potansiyellerini insanlığın yararına harekete geçirme yolunda önemli fırsatlar sunmaktadır.

Önemli Tarihler

Kongre Çağrısı: 01 Ocak 2013
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi: 01 Ağustos 2013
Bildiri Tam Metninin Son Teslim Tarihi: 15 Ekim 2013
Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının İlan Edilmesi: 01 Kasım 2013
Kayıt: 15 Aralık 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Medeniyet Araştırmaları Merkezi
Göztepe Kampüsü,
Kadıköy / İstanbul
www.medeniyetkongresi.org
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin